Gå direkt till innehåll

Kontakt

Karin Jonsson

IT-handläggare Sektor stöd och omsorg IT 0501756307

Pia Dahlberg

Sjuksköterska, samordnare vaccinering 0501-756591

Pia Stenlund

Medicinskt ansvarig sköterska 0501-756362

Johanna Klingborn

Miljöingenjör 0501-75 60 12
Karin Ögge

Karin Ögge

Kundansvarig mark och exploatering 0501-75 50 29

Åke Mathiason

Förskollärare Familjecentralen Pärlan 0501-75 63 90
Anna Brink

Anna Brink

HR-konsult 0501-75 30 35

Ewa Hjerpe

Programrektor 0501-75 56 04
Malin Ohlsson

Malin Ohlsson

Tillförordnad rektor 0501-755602

Anders Bernhall

Ekonomichef Töreboda och Gullspångs kommun 0506-18015
Anders Bredelius

Anders Bredelius

Ordförande miljö- och byggnadsnämnden 070-722 74 17

Linnéa Wiljén

Folkhälsostrateg
Sven-Inge Eriksson

Sven-Inge Eriksson

Ordförande tekniska nämnden 0732741936
Anna Söderman

Anna Söderman

Näringslivsutvecklare 0501-75 58 53

Martin Hermansson

Kultursamordnare 0501-755828

Per Alexanderson

VD Trähusstaden Sverige AB 0730-96 22 87

Helene Doolk

Enhetschef kost skola 0501-75 56 67
Maj-Lis Häljeskog

Maj-Lis Häljeskog

Kostchef 0501-75 61 51
Maria Ganebäck

Maria Ganebäck

Projektledare 0501-75 61 74
Björn Isvi

Björn Isvi

Projektledare 0501-75 61 83
Adam Johansson

Adam Johansson

Planchef 0501-75 51 35
Ulrika Roslund Svensson

Ulrika Roslund Svensson

Kurs- och utvecklingsproducent kompetenshöjande kurser 0501-755809

Agneta Harrysson-Andersson

Enhetschef vård och omsorg 0501-75 64 00

Stina Wallqvist

Rektor Unikaskolan 0501- 75 53 71

Kajsa Stenberg Axelsson

Musikskolechef 0501-75 52 30
Ann-Sofie Bolinder

Ann-Sofie Bolinder

Förskolechef 0501- 75 55 52
Christina Olsson

Christina Olsson

Ekonomichef 0501-75 51 50
Jonas Johansson

Jonas Johansson

Utvecklingschef 0501-75 50 27
Janne Jansson

Janne Jansson

Oppositionsråd Politik 0501-75 50 62
Johan Abrahamsson

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd 0501- 75 50 61
Maria Appelgren

Maria Appelgren

Utbildningschef 0501-75 52 01
Thomas Johansson

Thomas Johansson

Tf kommundirektör 0501-75 50 20
Anette Karlsson

Anette Karlsson

Avdelningschef funktionsstöd 0501-75 63 10
Anna-Karin Yséus

Anna-Karin Yséus

Grundskolechef 0501-75 52 11
Stina Lindell

Stina Lindell

Barn- och elevhälsochef 0501-75 52 08
Maria Henriksson

Maria Henriksson

Chef för Dacapo Mariestad Högre utbildning 0501-75 58 01
Susanne Wirdemo

Susanne Wirdemo

Kommundirektör Mariestads kommun 0501-75 50 60

Maria Gustavsson

Samhällsbyggnadsstrateg Mariestads kommun 0501-75 51 39

Johan Bengtsson

Projektledare Mariestads kommun 0501-75 61 72

Linus Engqvist

Arbetsledare gata/hamn/park Mariestads kommun 0501-75 61 75

Nathalie Werjefelt

Utbildningsledare Dacapo Mariestad 0501-75 57 76

Anders Karlsson

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Mariestads kommun 0501-75 50 63
Per Garenius

Per Garenius

Stabschef Mariestads kommun 0501-75 50 22

Marcel Gueffroy

Arbetsledare Maria Nova Mariestads kommun 0501-75 51 04

Erik Eriksson

Avdelningschef Vadsbogymnasiet 0501-75 5601

Sara Klint

Gatu- och trafikingenjör Mariestads kommun 0501-75 51 43

Linus Gradén

Projektledare tekniska Mariestads kommun 0501-75 61 48

Morgan Moberg

Fritidsledare Fritidsbanken Mariestad Mariestads kommun 0501-75 54 36

Peter Jonsson

Näringslivschef Mariestads kommun 0501-755025

Peter Åling

Samordnare förebyggande insatser 0501-75 63 83

Robert Werner

Fältfritidsledare 0501-75 54 34

Jessica Dahlberg

Pressansvarig 0501-75 58 65

Sjöstaden Mariestad – Vänerns pärla!

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå
band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till
biosfärområde av Unesco.
Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga
boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår
kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.