Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Maritimt Forum har ny styrelse

Maritimt Forum välkomnar 2021 års nya styrelse som klubbades igenom under årsstämman efter Valberedningens förslag. Valberedningen har gjort ett fint arbete med att utveckla sammansättningen av kompetenser och erfarenheter i den nya styrelsen. Valberedningen bestod av Rikard Engström, Svensk Sjöfart, Lars Green, Green Consulting samt Jenni Ranhagen, Näringslivets Transportråd.

”Det är fantastiskt roligt att så många vill engagera sig i vårt arbete. Styrelsen har en bred kompetens från hela klustret och glädjande att vi även har god representation inom området Marin Teknik samt Marinen med Marinchefen som pusselbitar i vår nya styrelse”, säger Joachim Glassell, vd Maritimt Forum.

Årets representanter för Maritimt Forums styrelse under verksamhetsåret 2021 är följande:

Ordförande
Anders Boman, President, Wallenius Lines

Vice ordförande
Jonas Forslind, Branschsekreterare, Seko Sjöfolk
Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse

Övriga styrelseledamöter
Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication at Stena Line AB
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet
Anders Hermansson, vice vd, Svensk Sjöfart
Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig, SMTF
Anders Werner, vd, Skärgårdsredarna
Karl-Johan Runnberg, Director Government Affairs, AB Volvo
Stefan Bodelind, Regional Manager Nordics, M&S Logistics Ltd
Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Eric Tedesjö, Branschchef, Sveriges hamnar och infrastruktur, Transportföretagen
Ewa Skoog Haslum, Konteramiral Marinchef, Försvarsmakten

Ämnen

Taggar


NATIONELL MARITIM SAMVERKAN

Maritimt Forum driver gemensamma maritima frågor och agerar arena för möten och samverkan inom de maritima näringarna. Målet är konkurrenskraftiga maritima näringar, såsom transport och hamnar, marin teknik, passagerarsjöfart, service och kompetensförsörjning. Maritimt Forum arbetar för god kunskap om sjöfart och maritim verksamhet i samhället med ett starkt maritimt kluster i samverkan. 

Presskontakt

Rebecca Dalén

Rebecca Dalén

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 733 88 20 80