Pressmeddelande -

Pia Berglund, blir Trafikverkets samordnare för inrikes sjöfart

Pia Berglund tillträder sin tjänst den 1 februari och utgår från Norrköping. Pia kommer närmast som vice vd vid branschorganisationen Svensk Sjöfart och är ordförande i Maritimt Forum.

Samverkan i fokus

Uppdraget är att föra dialog och främja samverkan med aktörer kopplat till inrikes sjöfart och närsjöfart och ta fram en handlingsplan för att på bästa sätt nytta sjöfarten när det kommer till godstransporter.

–Vi gläds över att Pia Berglund, som är en ytterst kunnig och driven person, har fått tjänsten som samordnare.  Vi ser fram emot att bistå och samverka i arbetet, hälsar Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum.

Ämnen

  • Motor

Kategorier

  • inrikes sjöfart
  • trafikverket
  • maritimt forum
  • joachim glassell
  • pia berglund

NATIONELL MARITIM SAMVERKAN

Maritimt Forum driver gemensamma maritima frågor och agerar arena för möten och samverkan inom den maritima näringen. Målet är en konkurrenskraftig maritim näring, såsom transport, marin teknik, besöksnäring och service. Maritimt Forum arbetar för god kunskap om sjöfart och maritim verksamhet i samhället med ett starkt maritimt kluster i samverkan.

Presskontakt

Rebecca Dalén

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 76 237 28 42