Pressmeddelande -

Medborgarpåverkan genom "crowdsourcing" i Norrköping

Företaget Sogeti har en idé om hur man kan samla in data för planering, prioritering och upp- följning av investeringar i infrastruktur – på cykel. Lösningen är ett exempel på möjligheterna för samhällsnytta när myndigheter och kommuner gör sin data tillgänglig för utomstående aktörer. Möjligheterna med öppen data och visualisering är också ämnet för höstens upplaga av inspirationsserien i-Days, 7 november i Norrköping.

När invånare cyklar i till exempel Norrköping samlar de samtidigt in information i telefonen, som med hjälp av ett program för smarta mobiler ger invånare möjligheter att påverka infrastrukturen i staden. Sogetis cykelapp är ett exempel på hur öppen data kan vara till nytta för samhället och för offentlig förvaltning om stora mängder information tolkas och visualiseras i form av appar, diagram, tabeller, kartor och presentationer.

– Vi vill bidra till att öka demokratin genom att förenkla kommunikationen mellan medborgare och beslutsfattare. Vi tror att det i särklass mest effektiva verktyget för detta är en smartphone, något som håller på att bli vårt sjätte sinne och som numera används dagligen av mer än halva Sveriges befolkning, säger Dag Forsén, affärsutvecklare på Sogeti.

Intresset bland kommuner och myndigheter för att göra sin data tillgänglig och för att med hjälp av utomstående företag tolka och göra datan begriplig växer i hela landet. Regeringen har också prioriterat frågan om öppen data och har givit myndigheten Vinnova uppdraget att införa en nationell plattform för att samla all tillgänglig öppen data. Syftet är att ge enkel tillgång till offentliga data och därmed bidra till ökad transparens i offentlig sektor.

– Genom att öppna upp offentliga databaser ökar vi möjligheterna för aktörer på marknaden att utveckla nya innovativa tjänster som kommer allmänheten till godo. Öppenheten kommer generera nya företag och nya tjänster som gör vår vardag enklare och kanske framförallt så skapas ett mer demokratiskt samhälle, säger Thomas Rydell på Interactive Institute.

Spetskompetens inom visualisering finns i Norrköping och Linköping. 
I regionen finns framstående forskning och ett aktivt näringsliv inom området. Där ligger också Visualiseringscenter C, som samlar forskning, näringslivsutveckling och publik verksamhet. Där visas exempel på framgångsrika produkter som har utvecklats från data.

Affärsmöjligheter med öppna data och visualisering är också ämnet för i-Days, en inspirationsserie kring interaktiva och visuella medier som anordnas på Visualiseringscenter C i Norrköping den 7 november.

Sogeti och Vinnova med flera finns på plats under eftermiddagen och berättar om sin verksamhet. Där finns också Interactive Institute med projektet Ocean Search, ett koncept för att bedriva kostnadseffektiv miljöforskning från oceangående fritidssegelbåtar och NComVA, som arbetar med informationsvisualisering och nyligen har skrivit på ett avtal med EU:s statistikinstitut Eurostat.

Länk till program och anmälan

Kontaktpersoner
Presskontakt: Ulrika Bäckström, Norrköping Science Park, 011-26 41 92, ulrika.backstrom@nosp.se

Programansvarig: Bo Sundborg, Norrköping Science Park, 011-26 41 91, bo.sundborg@nosp.se

i-Days äger rum den 7 november kl 13-17 på Visualiseringscenter C i Norrköping. i-Days är ett samarbete mellan Norrköping Science ParkVisualiseringscenter C och Marknadsbolaget East Sweden. i-Days är en serie inspirationsseminarier kring möjligheter med interaktiva och visuella medier. I för inspiration – och möjlighet att utveckla idéer, intryck och infall.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Media, kommunikation

Kategorier

 • visualisering
 • visualiseringsteknik
 • i-days
 • öppna data
 • öppen data
 • offentlig sektor
 • crowdsourcing
 • sogeti
 • interactive institute
 • norrköping
 • vinnova
 • regeringsuppdrag
 • ocean search

Regioner

 • Östergötland

East Sweden är ett samarbete mellan näringsliv, offentlighet och universitet. Samarbetet har utgångspunkt i Östergötland och städerna Linköping och Norrköping.

Relaterat innehåll