Pressmeddelande -

marknadsmedia tar plats på tillväxtlistan 2010.

Tillväxtlistan som idag publiceras ibland annat tidningen Affärsvärlden presenterar de företag som klarat av en rad tuffa kriterier för tillväxt. Av landets drygt 200 000 Aktiebolag var det endast 68 företag som klarade samtliga kriterier. Det är en nedgång från 2009 då listan innehöll 90 företag och kan väl ses som ett resultat av den ekonomiska nedgång som varit senaste året.

Som enda Uppsalaföretag slog sig Marknadsmedia in på listans 11:e plats.

- Vi är jätteglada för den här utmärkelsen, säger bolagets VD Magnus Hasselteg. Eftersom det bara är ett ytterst fåtal företag som över huvud taget klarar samtliga kriterier och att ta en plats på listan känns det stort att över huvud taget komma med. Att vi sedan nästan slog oss in på tio i topp känns ju riktigt bra.

Marknadsmedia, som tidigare erhållit Gasellutmärkelse från Dagens Industri, arbetar i huvudsak med tidnings-, och medieproduktion men driver även bildbyråverksamhet samt mediebyrå. 

 

KRAVEN FÖR ATT KVALIFICERAS ÄR FÖLJANDE:
Uthållig tillväxt
- Företaget ska ha funnits i minst sju år.

- Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.

Stabil tillväxt

- Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.
- Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst två av de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.

Företag med substans
- Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.

På egna ben
- Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige.
- Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50 procent.

Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen till en och samma kund (inkl koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.

Relaterade länkar

Ämnen

  • PR, kommunikation

Kategorier

  • magnus hasselteg
  • marknadsmedia
  • ahrens rapid growth
  • tillväxtlistan

Marknadsmedia är en nordisk mediakoncern under ständig utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda smarta lösningar där våra kunder effektivt når ut med sitt budskap till rätt målgrupp. Vi arbetar med tidningsproduktion och försäljning av bilagor i dags- och veckopress, kundtidningar, magasin och digitala tidningar.

Vi erbjuder även bildbankstjänster, uppdragsfotografering och hjälper våra kunder att effektivisera investeringar i sökmedia genom våra verksamheter Bildarkivet.se, Mediaview och Kenzaku. Omsättningen 2010 uppgick till 90 miljoner för koncernen varav tidningsproduktionen stor för närmare 50 miljoner.

Kontakter

Torgeir Dahl

Presskontakt CEO 0736-991109

Magnus Hasselteg

Presskontakt Group CEO 0736-991111