Pressmeddelande -

Markona och Uppsala kommun överens om fortsatt samarbete

Markona och Uppsala kommun har sedan i november haft en dialog kring samarbetet mellan parterna och framtiden. Avstämningsmöten har hållits för att diskutera utfall av upphandlingar och stämma av gamla projekt.

Det finns idag inga olösta tvister mellan kommunen och Markona. Uppsala kommun anser att Markona fortsatt är en viktig leverantör för uppdrag inom kommunen. Alla otydligheter i äldre projekt är nu utredda och Markona kommer således fortsätta att lämna anbud på uppdrag i Uppsala kommun. Som ett bevis på att parterna är överens enades man om en gemensam ekonomisk uppgörelse.

Det goda som utvecklats i denna dialog mellan parterna är att nya principer för projektuppstart och rapportering nu förbättras och ska göra det lättare både för beställaren och leverantören under projekten framöver.

-Jag är särskilt glad över den bra dialog och samsyn som parterna har. Markona har under många år utfört arbeten åt Uppsala kommun och majoriteten av dessa upphandlingar har rört viktiga arbeten i Uppsala. Det har rört sig om snabbcykelleder, lokalgator, paradgator och mycket annat. Markona kommer fortsatt att vara en viktig aktör i Uppsala och ska bidra till att Uppsala växer, konstaterar Maria Andersson, VD, Markona AB

E-post:maria.andersson@markona.se

Maria Andersson, VD Markona AB

Telefon: 0709-123030

E-post:maria.andersson@markona.se

Ämnen

  • Entreprenadfrågor, maskiner

Regioner

  • Uppsala

Markona AB grundades 1994 och har huvudkontor i Uppsala. Bolaget räknas till en av de 10 största anläggningsföretagen i Sverige.

Antalet anställda uppgår årligen till ca 180 st. Tjänster Markona erbjuder är allt inom asfaltering, markentreprenad och vinterväghållning.

Företagets engagerade och lyhörda medarbetare strävar alltid efter att hålla högsta kvalitet samtidigt som en smidig och pålitlig organisation säkerställer en professionell leverans i tid.