Pressmeddelande -

TA PLATS | Hur gick det med löftena om ett tillgängligt Sverige för alla år 2010

Independent Living Institute | Ta plats

 

Konferens om tillgänglighet, medborgarskap och demokrati

 

Mellan 29 maj och 2 juni kommer Independent Living Institute ta plats i Kulturhuset för att undersöka hur det gick med de storstilade politiska löftena om ett samhälle tilgängligt för alla år 2010..Hur långt kom vi? Hur mycket återstår? Hur gå framåt?

 

Se programmet för alla evenemangen

 

Vi vill särskilt uppmärksamma på

 

 

Måndag 31 maj  konferens  En demokrati tillgänglig för alla   Sergels Torg 3  Kulturhuset kl. 09.30-17.00

 

Medborgarskap med samma skyldigheter och rättigheter för alla förutsätter samma möjligheter till delaktighet. Full delaktighet kräver full tillgänglighet vilket förutsätter lagstiftning.

 

 

Emma Johansson, språkrör Marschen för tillgänglighet           Därför marscherar vi!      

 

Vinnaren av Utrota Apartheid priset presenteras

 

Franscec Aragall, Barcelona     Vad det krävs ur lagstiftnings-, organisatoriskt och professionellt perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet; illustrerat med erfarenheter från Barcelonas arbete med frågan.Barcelona är en av Europas tillgängligaste stad.

 

Marilyn Golden, Disability Rights, Education and Defense Fund, Berkeley, USA     Hur samverkar anti-diskrimineringslagstiftning, bygglagstiftning och tillgänglighetsstandarder, vilka definitioner, sanktioner och uppföljning behövs?  USA:s lagstiftning har blivit förebild.

 

Katri Linna, Diskrimineringsombudsman        Vilka slutsatser drar DO från anmälningarna om diskriminering p g a bristande tilgänglighet? Behövs förbud mot diskriminering i lagen?

 

Shuaib Chalklen, Sydafrika, FN:s specielle rapporreur          Hur tillgänglighetskravet i FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är förutsättningen för medborgarskap, demokrati och självbestämmande, har konventionen tänder?

 

Maria Johansson, ordförande i DHR          Avslutning och kommentarer

Maria är ordförande i DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, vice ordförande European Institute for Design and Disability, EIDD Sweden.

 

Simultantolkning svenska-engelska-svenska samt teckentolkning finns under hela dagen.

 

 

Fri entré men utrymmet är begränsat. Anmäl dig här

 

 

Tel 08 506 22 179

 

Ämnen

  • Rasism, diskriminering