Pressmeddelande -

Fossilfritt - tänk bredare - våga mer!

Märsta förenade medverkade på SBMIs workshop för fossilfri bergmaterialindustri 15/1.
Dagen var till för att komma vidare med färdplanen mot en fossilfri bergmaterialindustri 2045.
Något som för Märsta Förenade känns som väldigt relevant och viktigt. 

- Det är en NUfråga som måste drivas framåt och SBMI gjorde detta till en toppendag med inspirerande, kompetenta personer på plats och mycket givande samtal under dagen. säger Alexandra Bojarzyn KMA på Märsta Förenade.

På bilden ovan från vänster: Alexandra Bojarzyn, Jonas Roth Sjöblom (Vindöga Management AB), Joakim Heise (SBMI).

-Det var kul, dels att delta i arbetet men också att se så många olika representanter från så många företag. Det finns fler aktörer som kan påverka och som man kan samverka med mer än vad man i sitt dagliga arbete tänker på. Då är det bra att en branschorganisation som SBMI samlar alla. fortsatte Alexandra.


Under dagen arbetades det i olika grupper där man själv fick välja vilket av de sju områden man ville arbeta med.
Grupperna hanterade frågor som;
Attityder & värderingar
Ökad materialåtervinning
Finansieringslösningar
Transporter & logistik
Affärsmodeller & upphandling
Lagar regler och styrmedel
Teknikutveckling

-Jag tycker det var bra att man fick välja område så att man sitter med det som är mest relevant för sin egen organisation, så självklart valde jag gruppen som arbetade med transporter och logistik. berättar Alexandra.


Något som de flesta verkade överens om är att man måste göra detta tillsammans. Förändringen måste ske gemensamt för att på det sättet skapa marknad för det vi gör.
-Det är en stor utmaning att få den bransch vi verkar inom fossilfri. säger Erik Lönn Hållbarhetschef på Märsta förenade. -Tanken går ju oftast till det man har närmast sig och som känns relevant i nutid vilket är ganska begränsande. Vi tankar bättre drivmedel, köper de bästa miljöklasserna på maskiner och lastbilar, och försöker planera våra transporter på bästa sätt. Men, det är det enkla.
Alexandra tillägger: - Däremot om man tänker på hur det såg ut för 25 år sedan så har det hänt en hel del. Lika mycket kan hända 25 år framåt från nu om inte ännu mer. Det är det tankesättet jag framför allt tar med mig nu, tänk bredare och våga mer!

Ämnen

  • Entreprenadfrågor, maskiner

Kategorier

  • märsta förenade
  • hållbara transporter

Regioner

  • Gävleborg

Märsta Förenade är en sammanslutning av 65 ägarföretag/åkerier och startade 1943.
Vi arbetar för att vara ett sunt val i skapandet av det framtida samhället.
Genom våra transporter av bergmassor och jord, så är vi det självklara valet vid alla större infrastrukturprojekt i mälardalsregionen. Vi har varit del av alla stora tunnelprojekt i regionen de senaste 10 åren.

Idag är det drygt 500 enheter och drygt 600 personer som arbetar genom oss.
Under verksamhetsåret 2017/2018 passerade Märsta Förenade 988 miljoner i omsättning och har nu dubblat omsättningen under de senaste 4 åren.

Geografiskt arbetar Märsta Förenade över hela mälardalsregionen.

Våra kontor finns i Rosersberg, Slagsta, Västerbytorp (Rosersberg) och Vedyxa (Uppsala)

Läser du detta i mobilen via en mobillänk från Linkedin eller andra sidor som komprimerar text och bild så rekommenderar vi att du klickar dig vidare till vårt nyhetsrum.