Pressmeddelande -

Naturen mår bra under träbroar

Gärdsjöbäcken i Olofsfors några mil norr om Umeå är ett av många kalkade vattendrag som Länsstyrelsen i Västerbotten försöker återställa biologiskt. En av de åtgärder som ofta genomförs är att förebygga vandringshinder för fisk, något som exempelvis orsakas av gamla rundtrummor eller rörbroar. Ett bra alternativ är en träbro, som dessutom skapar bättre förutsättningar för vissa landlevande djur.

– Ofta blir det en kant med vattenfall på nedsidan av en sådan här trumma, vilket skapar vandringsproblem för fisken. En träbro löser problemet och skapar dessutom torra stränder där exempelvis uttern trivs betydligt bättre, berättar Mats Norberg, biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Trafikverkets hårda normer för broar skapar dock ofta ekonomiska hinder för de små vägföreningar som ansvarar för mindre inlandsvägar. Kraven för att få ekonomiska bidrag innebär ofta att de måste välja en så dyr konstruktion att de ändå inte har råd. Martinsons är en av två leverantörer i Sverige som kan leverera träbroar enligt Trafikverkets krav.

– Vi har börjat resonera med Trafikverket kring att ta fram lägre krav för det lågtrafikerade vägnätet men sådant här tar tid, säger Jens Karlsson, säljare på Martinsons.

I fallet med Gärdsjöbäcken tog Länsstyrelsen beslut om att gå in med mellanskillnaden som krävdes för att kunna bygga en träbro. För några veckor sedan blev det klart att Martinsons levererar bron till Olofsfors.

– Det finns ytterligare anledningar till att välja en lösning med träbro. Särskilt vid vältrafikerade och samhällsnära platser är det en trevligare lösning rent estetiskt. Det är dessutom fördelaktigt även för bottenfaunan i vattendraget. Det här är varken första eller sista gången vi väljer en träbro framför trumma eller rörbro. Jag tror att Länsstyrelsen i Västerbotten är ganska unika med den här typen av satsningar, avslutar Mats Norberg.

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Kategorier

  • skogsmark
  • vägförening
  • länsstyrelsen
  • martinsons
  • träbroar

Regioner

  • Västerbotten

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 430 anställda och en årsomsättning på 1,3 miljarder kronor. Sågverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i massivträ. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

Kontakter

Ida Martinson

Presskontakt Marknad och PR Pressinformation 0914-20811

Relaterat innehåll