Pressmeddelande -

Sju av tio svenska män låtsas vara glada för oönskade julklappar

MasterCards senaste konsumentundersökning, MasterCard Konsumtionsindex 2011, visar att sju av tio svenska män (71 procent) låtsas tycka om julklappar som de egentligen inte vill ha. Undersökningen visar också att stockholmarna oftare låtsas vara glada över en oönskad julklapp än göteborgarna och malmöborna.

 

Enligt MasterCards Konsumtionsindex 2011 uppger hälften av de svenska männen (50 procent) att de alltid låtsas vara glada över julklappar som de egentligen inte önskat sig.  Utöver det är mer än var femte man (21 procent) beredd att ibland låtsas vara glad för en oönskad klapp. Svenska kvinnor, å andra sidan, är mer benägna att visa hur de verkligen känner (27 procent) och mindre benägna än män att alltid verka glada trots att de inte är det (41 procent).

Spelar du glad trots
att du inte är nöjd med
julklappen du får?                  
Totalt             Män          Kvinnor

Ja, alltid                                      46 %             50 %             41 %
Ja, ibland                                    22 %             21 %             23 %
Nej, jag visar alltid
hur jag känner                             25 %              23 %            27 %
Tveksam, vet ej                             7 %               6 %               9 %


Att män oftare låtsas tycka om sina julklappar visar sig än mer bland landets yngre befolkning. Närmare sex av tio män (57 procent) mellan 15-29 år spelar alltid glada för en julklapp de inte ville ha medan det är knappt fyra av tio kvinnor (38 procent) i samma åldersgrupp som uppger detsamma. Bara var tionde (11 procent) ung man visar alltid hur han verkligen känner för en julklapp medan var fjärde ung tjej (25 procent) visar vad hon tycker.

 

Spelar du glad trots
att du inte är nöjd med
julklappen du får?             
Män 15-29 år          Kvinnor 15-29 år

Ja, alltid                                          57 %                             38 %
Ja, ibland                                        27 %                              28 %
Nej, jag visar alltid
hur jag känner                                 11 %                              26 %
Tveksam, vet ej                                 4 %                                7 %

 

I den äldre generationen visar både män och kvinnor mer av sina uppriktiga känslor och låtsas mer sällan än yngre generationer att tycka om klappar de egentligen inte gillar. Var tredje man (32 procent) och var tredje kvinna (30 procent) vid mognare ålder visar alltid hur de verkligen känner.

 

Spelar du glad trots
att du inte är nöjd med
julklappen du får?                   
Män 65 - år             Kvinnor 65 - år

Ja, alltid                                               45 %                            35 %
Ja, ibland                                             11 %                            15 %
Nej, jag visar alltid
hur jag känner                                      32 %                            30 %
Tveksam, vet ej                                    12 %                            20 %

 

Om man jämför svenskars och danskars reaktioner till oönskade julklappar finns man markanta skillnader. Medan närmare hälften av alla svenskar (46 procent) alltid låtsas vara glada gör nästan bara var femte dansk (19 procent) det. Om man däremot lägger till antalet människor som ibland klistrar på sig ett leende trots att de inte är helt nöjda med klappen är fler danskar än svenskar beredda att låstas vara glada över sina julklappar (79 respektive 68 procent). Detta visar sig även i att var fjärde svensk (25 procent) jämfört med var åttonde dansk (12 procent) alltid visar vad de verkligen känner för en present.

 

Spelar du glad trots
att du inte är nöjd med
julklappen du får?               
Danmark                    Sverige

Ja, alltid                                       19 %                          46 %
Ja, ibland                                     60 %                          22 %
Nej, jag visar alltid
hur jag känner                              12 %                           25 %


Även inom Sverige skiljer sig reaktionerna geografiskt. I våra tre största städer är stockholmarna de som är mest benägna att spela nöjda för oönskade julklappar. Hela sju av tio (72 procent) låtsas alltid eller ibland tycka om en julklapp. Malmö respektive Göteborg är de platser i landet där invånarna tycks vara mest uppriktiga; i Malmö visar mer än var tredje person (35 procent) alltid vad de känner för de klappar de fått.

 

Spelar du glad trots
att du inte är nöjd med
julklappen du får?                 
Sthlm           Göteborg         Malmö

Ja, alltid                                     45 %                  40 %          45 %
Ja, ibland                                   27 %                  22 %          17 %
Nej, jag visar alltid 
hur jag känner                             22 %                  29 %          35 %

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Carlsson, presskontakt för MasterCard
0765 - 46 12 08
robert.carlsson@bm.com


Om undersökningen

Totalt besvarades telefonenkäten av 1000 svenskar 15 år eller äldre under oktober månad 2011. Resultaten representerar den svenska befolkningen med avseende på kön och ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av telefonintervjuer.


Om MasterCard
MasterCard är ett globalt betalnings- och teknikföretag. MasterCard driver världens snabbaste betalningsprocessnätverk, ansluter konsumenter, finansiella institut, handlare, regeringar och företag i mer än 210 länder. MasterCards produkter och lösningar gör den vardagliga handeln enklare, säkrare och effektivare för verksamheter som shopping, resor, företagande och att kunna sköta sin ekonomi. Läs mer på www.mastercard.com, följ oss på Twitter @ mastercardnews eller delta i konversationen på The Heart of Commerce blogg.

Kontakter

Frida Almgren

Presskontakt Kommunikationschef MasterCard Norden & Baltikum +46 703 173 545