Pressmeddelande -

Två av tre göteborgare låtsas tycka om oönskade klappar

MasterCards senaste konsumentundersökning, MasterCard Konsumtionsindex 2011, visar att svenskar i allmänhet låtsas vara glada trots att de inte tycker om den julklapp de fått. Undersökningen visar även att närmare två tredjedelar av Göteborgs invånare (62 procent) alltid eller ibland spelar glada för oönskade paket.

Undersökningen visar att göteborgarna ligger strax under riksgenomsnittet när de kommer till att spela glad trots att man fått en oönskad julklapp. Närmare sju av tio svenskar (68 procent) uppger att de alltid eller ibland låtsas gilla oönskade julklappar medan motsvarande siffra för Göteborgs befolkning är närmare 2 av 3 (62 procent). Det är bara i Småland där färre uppger att de alltid spelar glada för oönskade paket än i Göteborg (35 respektive 40 procent).

Av landets tre största städer är Malmö den stad där flest personer är ärliga med vad de tycker om vad de fått där mer än var tredje person (35 procent) uppger att de alltid visar vad de känner. Efter Malmö kommer Göteborg och västkustregionen där närmare 3 av 10 invånare uppger att de alltid visar sina verkliga känslor.

Spelar du glad trots
att du inte är nöjd med
julklappen du får?            
Sthlm     Göteborg     Malmö     Sverige

Ja, alltid                               45 %            40 %        45 %         46 %
Ja, ibland                             27 %            22 %        17 %         22 %
Nej, jag visar alltid
hur jag känner                      22 %            29 %         35 %         25 %
Tveksam, vet ej                     7 %              9 %           3 %           7 %


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Carlsson, presskontakt för MasterCard
0765 - 46 12 08
robert.carlsson@bm.com


Om undersökningen

Totalt besvarades telefonenkäten av 1000 svenskar 15 år eller äldre under oktober månad 2011. Resultaten representerar den svenska befolkningen med avseende på kön och ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av telefonintervjuer. 


Om MasterCard
MasterCard är ett globalt betalnings- och teknikföretag. MasterCard driver världens snabbaste betalningsprocessnätverk, ansluter konsumenter, finansiella institut, handlare, regeringar och företag i mer än 210 länder. MasterCards produkter och lösningar gör den vardagliga handeln enklare, säkrare och effektivare för verksamheter som shopping, resor, företagande och att kunna sköta sin ekonomi. Läs mer på www.mastercard.com, följ oss på Twitter @ mastercardnews eller delta i konversationen på The Heart of Commerce blogg.

Kontakter

Frida Almgren

Presskontakt Kommunikationschef MasterCard Norden & Baltikum +46 703 173 545