Pressmeddelande -

Cybit inleder samarbete med Flygfrakt

Flygfrakt AB är ett av Sveriges ledande enskilda distributionsföretag med huvudkontor på Landvetter Flygplats i Göteborg. Med all den komplexitet som omger distribution idag ligger Flygfrakts prioriteringar i att ha möjligheten att kommunicera var sändningar och fordon befinner sig till kunder dygnet runt så att de i sin tur på ett effektivt sätt kan planera sitt nästa steg.

Cybit AB har en omfattande portfölj av avancerade lösningar för fordonsspårning, som levereras till företag inom en mängd olika branscher. Dessa lösningar ger visibilitet av fältpersonalens aktiviteter och hjälper företag identifiera åtgärds- och målspecifika områden som påverkar driftskostnader, produktivitet och arbetsgivaransvar.

Cybit´s system Fleetstar-Online fungerar genom att en GPS-enhet monterad bakom fordonets instrumentpanel samlar realtidsinformation om fordonets position och annan unik data såsom t.ex., dörrar som öppnas, temperaturförändringar, förarinformation och när fordonet startar, stoppar eller står på tomgång. Cybit kan också genom Fleetstar leverera CanBUS data såsom bränsleförbrukning, kraftiga inbromsningar och accelerationer, faktisk hastighetsmätaravläsning och varningslampor.

- Om ni söker efter en lösning som kan reducera kostnader, ge er kontroll av er miljöpåverkan, öka säkerheten för era förare på vägen och ge era kunder ökad service och därmed stärka banden med dem då rekommenderar jag Cybit´s Fleetstar säger Hans J Nilsson, VD på Flyktfrakt AB

- Att sköta ett transportföretag utan de fördelar som en telematiklösning ger oss och de fördelar som kommer våra kunder tillgodo framstår som svårt på dagens marknad fortsätter Hans J Nilsson.

Flygkraft använder Fleetstar's fördelar för att med hjälp av positioneringen styra sin flotta mer effektivt dag för dag. Med den bredd av information som Fleetstar ger tillgång till så blir de företagsunika fördelarna många.

"Nu kan vi se var våra fordon och trailers är i realtid, vilket ger oss möjlighet att alltid sända den närmast möjliga och mest lämpade resurs till nyinkomna uppdrag - vi ändrar effektivare i vår planering. Vi kan också lättare åskådliggöra och därmed mäta mest effektiva rutt vilket ger oss möjlighet att bättre planera för framtida uppdrag. Med möjligheten att alltid se vem som kör vilket fordon och vart de är på väg ger oss viktig information till trafikledningen".

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • fleetstar
  • flygfrakt
  • vehicle tracking
  • tjänstebilar
  • spara bränsle
  • körjournal
  • fordonsspårning
  • fleet management
  • cybit

Om Masternaut

Masternaut är Europas största leverantör av telematiklösningar. Företaget som grundades 1996, sysselsätter idag över 600 telematikspecialister och har fler än 10 000 kunder.

Masternaut erbjuder en SaaS-baserad MRM-applikationssvit (Mobile Resource Management) till verksamheter av alla storlekar och som bidrar till ökad effektivitet genom minskad bränsleförbrukning, spårning av tillgångar, ökad produktivitet, minskat fordonsslitage, förbättrade körsätt samt minskade CO2-utsläpp. Dessa lösningar leder till konkreta besparingar och förbättrad service i hela organisationen, från ekonomi till HR, från drift till kundtjänst.

Våra moduler omfattar förarprestanda, fordons- och konsumentförsäkring, traditionell fordonsspårning och specialisttjänster för transport- och logistikbranschen, inklusive fjärrhämtning av data från digitala färdskrivare samt temperaturövervakning. Masternaut erbjuder även den offentliga sektorn ytterst konfigurerbara lösningar för motorvägsunderhåll och infrastrukturstöd.

Masternaut har det största forsknings- och utvecklingsteamet för telematik i Europa och utvecklar
kontinuerligt vår tillförlitliga och skalbara plattform.

Företaget har över 300 000 fordon, resurser och individer anslutna till sina SaaS-lösningar. Över 15 000 användare interagerar varje timme med systemen och över 50 miljoner datatransaktioner
bearbetas och konfigureras till 20 000 rapporter varje dag.

Med kunder i 32 länder, har Masternaut flera kontor och partners runt om i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Hemsida: www.masternaut.se 


 

Kontakter

Helen Ashton

Presskontakt Marknadskommunikation +46 739 14 50 01