Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mattecentrum och NCC erbjuder digital läxhjälp till alla elever

Idag lanseras Pluggakuten.se - det nya digitala forumet där elever kan ställa och diskutera frågor om skolarbete och läxor. Forumets syfte är att hjälpa fler elever att klara sina studier, genom att erbjuda gratis läxhjälp digitalt.

Under läsåret 2015/2016 gick 16,9 % av niondeklassarna i Sverige ut grundskolan utan behörighet att söka sig vidare till gymnasiet, enligt statistik från Skolverket. För många elever är det matematiken som ställer till det. 11,4 % av eleverna uppnår inte ett godkänt betyg i matematik, den värsta siffran på tio år.

- I dagsläget har Mattecentrum läxhjälpsverksamhet i 32 städer i Sverige men vi når långt ifrån alla elever. Med Pluggakuten gör vi det möjligt för elever i hela landet att få hjälp och stöd i sin skolgång över internet, säger Karolina Lisslö, Mattecentrums generalsekreterare.

Pluggakuten.se drivs av den ideella föreningen Mattecentrum, som arbetar för att öka kunskaperna och intresset för matematik i Sverige, i samarbete med föreningens huvudsponsor NCC. Mattecentrum och NCC fördjupar sitt samarbete för att tillhandahålla gratis läxhjälp till fler grundskole- och gymnasieelever i hela landet. På Pluggakuten.se kan elever ställa frågor inom alla skolämnen, ta stöd av varandra eller få hjälp av engagerade volontärer som guidar dem fram till lösningar. Medarbetare på NCC ställer upp som volontärer och hjälper till att besvara elevernas frågor inom matematik och även andra skolämnen.

- Samarbetet med Mattecentrum gör det möjligt för oss att bidra till att fler elever, som riskerar att inte nå godkända studieresultat, får chans till extra stöd under sin skolgång. Målet är att fler ska lämna grundskolan med godkända betyg som kvalificerar dem för vidare studier, säger Josefin Weber Sellén, sponsringsansvarig på NCC i Sverige.

Kontaktperson Mattecentrum:
Emma Nyborg: emma@mattecentrum.se, 072-547 35 59

Kontaktperson på NCC:
Josefin Weber Sellén: josefin.sellen@ncc.se, 070-412 41 42

Kort om Pluggakuten.se
Pluggakuten.se har funnits sedan 2006 och driften togs över av Mattecentrum 2014. Pluggakuten.se har tidigare haft 218000 besökare i månaden. Forumet är nu ombyggt från grunden. Ingenting är sig likt förutom namnet och syftet – att vara den naturliga platsen att vända sig till för läxhjälp och diskussioner om studier i alla ämnen för Sveriges elever. Kreativ partner är Obviuse AB.

Läs mer på www.pluggakuten.se

Statistik hämtad från Skolverkets databas SIR.

#Allaharkunskap

#Pluggakuten

Ämnen


Mattecentrum grundades 2008 och är en ideell förening som erbjuder gratis hjälp i matematik till elever i Sverige. Varje månad besöker fler än 355 000 elever någon av Mattecentrums verktyg. Mattecentrum driver 110 räknestugor i veckan i 32 städer över hela landet och webbtjänster som www.matteboken.se (nu även på arabiska) och www.pluggakuten.se. Mattecentrums huvudsponsorer är ABB och NCC. Läs mer på www.mattecentrum.se.