Pressmeddelande -

Max Matthiessen kommenterar Skandia Livs köp av Skandia AB

Max Matthiessen välkomnar Skandia Livs köp av Skandia AB, men ser ett antal frågor som är avgörande för om det blir en bra affär för Skandia Livs kunder.

Skandia Liv meddelade idag att de förvärvar Skandia AB från Old Mutual för 22,5 miljarder kronor.

– Max Matthiessen välkomnar ett kundägt alternativ till storbankerna. Affären mellan Skandia Liv och Old Mutual skapar ett starkt alternativ till storbankerna på den svenska marknaden och det ser vi som väldigt positivt, säger Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen.

Skandia Liv har drivits i aktiebolagsform men enligt ömsesidiga principer. Den här så kallade hybridmodellen av livbolag har kritiserats på grund av att den kan leda till intressekonflikter som inte är fördelaktiga för kunderna. I och med affären mellan Skandia Liv och Old Mutual så ombildas Skandia Liv till ett rent ömsesidigt livbolag och kunderna blir ägare av Skandia.

– Det ökar tydligheten för spararna i Skandia Liv och tar bort eventuella intressekonflikter som kan funnits historiskt, säger Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen.

Max Matthiessen ser ett antal frågor som kan vara avgörande för om det blir en bra affär för Skandia Livs kunder:

  • Är priset för verksamheten rätt? Bank- och försäkringssektorn står inför stora utmaningar i framtiden. Hur ser potentialen ut i Skandias erbjudande när marginaler kryper och krav från myndigheter ökar?
  • Samtidigt ökar marginalkraven på livbolagen i och med att Solvens 2 införs i Europa. Är ägandet i Skandia AB skuldtäckningsgilla tillgångar? Bidrar den här affären med andra ord negativt till Skandia Livs nyckeltal kortsiktigt?
  • Den svenska försäkringsmarknaden går mot ett allt mer prispressat erbjudande i och med de stora upphandlingarna inom de kollektivavtalade kryssvalven. Skandia AB, med Skandia Link har valt att inte vara med på dessa upphandlingar på grund av för dåliga marginaler. Vad är alltså den långsiktiga potentialen i fondförsäkringssegmentet?
  • Hur stora är synergieffekterna av affären? Bolagen har samexisterat under en väldigt lång period, men ändå finns uppenbara effektivitetsbrister som borde kunna förbättras i och med den här affären.


På det hela taget är detta ändå en mycket intressant affär som i slutändan är lönsam för livbolagets kunder och sedermera ägare av Skandia Liv.

Max Matthiessen rankar Skandia Liv som ett av de allra starkaste livbolagen på den svenska marknaden. Bolaget är finansiellt stabilt och har levererat en god återbäring till sina kunder under en lägre period.

Max Matthiessens kunder har ett kapital om över 50 miljarder kronor under förvaltning i den nya Skandia-koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Glenn Nilsson
Vice vd, Max Matthiessen AB
Telefon: 0733-75 75 17

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Max Matthiessen grundades 1889 och är idag en ledande fristående finansiell rådgivare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med rådgivning, analys, administration och upphandling av olika spar- och försäkringslösningar. Idag har vi över 470 anställda på 25 orter över hela Sverige. Välkommen att läsa mer om oss på www.maxm.se.

Kontakter

Hanna Ericsson

Presskontakt Presschef 073-463 66 31