Pressmeddelande -

MaxiMilia deltar på Eventure Karlstad

I dag kan man på Stiftelsen Teknikdalen läsa om MaxiMilia System AB som valts ut till Eventure Karlstad. Eventure är en återkommande mötesplats där väl förberedda entreprenörer från Sverige och Norge möter affärsänglar och investerare.

Saxat från Stiftelsen Teknikdalens hemsida:

"MaxiMilia System erbjuder ett IT-baserat verksamhetssystem för vård och omsorg. Idag lägger organisationer inom vård och omsorg upp till 80 % av sitt arbete på sådant som redan är utfört. Det beror på att det är svårt att få tillgång till rätt information. MaxiMilia System löser detta problem, genom att på ett användarvänligt sätt automatisera sammanställningen av relevant, uppdaterad information från olika källor. Den primära målgruppen är de cirka 600 000 yrkesverksamma personer som finns inom vård och omsorg, men även privatpersoner kommer att kunna använda tekniken. Tjänsten har utvecklats under tio år och med strategiska partners som bland annat IBM står de nu inför en bredare lansering."

MaxiMilia är ett nyckelfärdigt, användarvänligt och kundanpassat system där användaren från dag 1 med hjälp av en USB-nyckel och en internetuppkoppla dator, kan börja dokumentera på en gång. Har den anställde bara lite vana vid dator behövs ingen utbildning, så lätt är systemet att förstå. Systemet är alltså färdigt från början men kan ändras och kompletteras efter kundens önskemål. Ändringarna läggs in i systemet så snart de är klara och inga tidsödande och kostsamma uppdateringar behövs. Detta är kanske några av orsakerna till att MaxiMilia System AB har av en speciellt utsedd jury valts ut till Eventure Karlstad.

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

MaxiMilia System AB, det lilla företaget med det stora verksamhetssystemet för vård- och omsorg inom kommunal sektor och privata vårdgivare.

Kontakter

Torgny Wennemyr

Presskontakt VD 0226-183 90