Pressmeddelande -

MaxiMilia System deltod i Eventure Karlstad

Eventure Karlstad är en mötesplats där det i år var åtta utvalda företag som fick presentera sin affärsidé för affärsänglar och investerare från framför allt Sverige och Norge. I år fanns även investerare från Kina närvarande.
Företagarna hade valts ut av en extern jury som oberoende granskar affärsidéernas kvalitet, tillväxtpotential, marknadspotential, unicitet samt företagens entreprenörskraft och kapitalanvändning. MaxiMilia System var således en av dessa utvalda.

Företagen och dess företrädare fick under de sista veckorna pitchträning för att få förståelse för hur investerare tänker och agerar. På detta sätt kunde presentationerna finslipas och budskapet gå fram.

Vid lunchtid samlades företagare och investerare/affärsänglar och minglade kring en enklare måltid. Sorlet i salen steg snart och det verkade som om alla närvarande talade med någon.

Strax före kl.13:00 slussades alla in i åhörarsalen och företagarna gjorde sin första entré med var sin s.k. powerpitch. På 30 sekunder fick de framföra ett par meningar som skulle väcka åhörarnas intresse och nyfikenhet.
Därefter fick var och en göra sin presentation på ca 7 min. Moderator Lena Larsson (årets Chef 2010) ställde några frågor till presentatörerna och åhörarna fick också tillfälle till frågestund.
Efter presentationerna samlades företagarna vid ståbord för att investerare och företagsänglar skulle kunna komma fram och diskutera med dem de ansåg sig vara intresserade av.

Det hela avslutades med några timmars mingel i landshövding Eva Erikssons representationsvåning.

Det framgick med tydlighet att alla de åtta företagen var mycket nöjda med dagen och alla hade fått bra kontakter att spinna vidare på.
MaxiMilia System hoppas att någon av kontakterna som visade intresse ska kunna stötta vårt företag på den fortsatta resan.

 

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • maximilia

MaxiMilia System har ett unikt affärs- och verksamhetssystem för vård- och omsorg inom den kommunala verksamheten samt för privata entreprenörer.

Kontakter

Torgny Wennemyr

Presskontakt VD 0226-183 90