Pressmeddelande -

Klara finanskrisen: Så utbildar, utvecklar och förbättrar ni företagsrelationerna resurssnålt och effektivt

Finanskrisen leder, som de flesta av oss märkt, till många nedskärningar för företag. Svd Näringsliv gjorde nyligen en kartläggning av ett 30-tal större företag, som visade att resor, konferenser, kick-offer samt konsultinsatser tillhör de saker man skär ner mest på. Detta beror självklart på höga kostnader såsom arbetstid, produktionsbortfall, bensin etc.

Konsekvensen av att minska utbildning och utveckling av personal och kunder blir naturligtvis att personalen presterar sämre och kunderna blir mindre benägna att köpa i fortsättningen. En långsiktig lösning är därför inte att bara skära ner. Man behöver istället hitta alternativa sätt att uppnå lika bra eller bättre resultat till en lägre kostnad. Detta är en anledning till varför det blir mer och mer populärt att utbilda och utveckla via datorn. En annan anledning är klimathotet, som gör att företag tänker mer och mer på att minska ner resandet.

Ett företag som har en smart lösning heter Maxireach. De har tagit fram Portionsmetoden, ett alternativ eller komplement till vanliga metoder som används. VD:n Marcus Karlsson uttrycker det så här:

"-Om vi skulle kunna äta hundratals kg mat på en gång, så skulle vi få svårt att smälta det, och mättnaden skulle inte hålla i sig så länge. På samma sätt funkar vår hjärna. Ett tillfälle med mycket information räcker inte för att få ett bestående resultat av beteendeförändringar, kunskaper och relationer"

Av dessa anledningar fördelar Portionsmetoden en liten portion (film, text tex) på ett par minuter intervallsvis i datorn eller mobilen, året runt. Metoden går nu mer och mer hem hos företag, pga dess förmåga att hjälpa dem att såväl spara som tjäna pengar. Maxireachs omsättning kommer fyrdubblas i år, och de har nyligen fått flera stora företag som kunder, exempelvis Telenor. De har även inlett samarbete med Sveriges Marknadsförbund. I dagarna lanseras ett individanpassat säljutvecklingsprogram av den rikskände Stefan Sebö.

Se en informationsfilm, bildspel med mera på vår hemsida

www.maxireach.com

Länk artikel SVD: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_1773007.svd

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • e-learning
  • utveckling
  • tillväxt
  • spara pengar
  • tjäna pengar
  • distansutbildning
  • utbildning via datorn
  • utveckla kunder
  • utbildning