Rbgaoiemxydzl0kizmon

Mazda avslöjar nya Mazda6 på L.A. Auto Show

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 17:57 CET

Qlhp2vy8xr8wdij6sbbb

Världspremiär: Mazda KAI CONCEPT

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 03:07 CEST

Mu5m3mlvdmtdkbfhnfkn

Mazda avtäcker VISION COUPE koncept i Tokyo

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 01:00 CEST

Ijf4fngu0koyabcpxs2k

Mazda anpassar Hofu-fabriken för CX-5 produktion

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:31 CEST

Klmoq0k1x8zspmrjxwto

Dubbel premiär för Mazda på Tokyo Motor Show

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 11:29 CEST

Edimvqv1dj3x4zespsko

Nya Mazdas CX-5 uppnår 5 stjärnor i Euro NCAP test

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 10:00 CEST

Qlwt23mglonjbuwaduvd

Ny försäljningschef på Mazda Motor Sverige

Nyheter   •   Aug 25, 2017 14:44 CEST

Media no image

Mazdas långsiktiga vision för teknisk utveckling och miljöpåverkan

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2017 06:00 CEST

 • Inkluderar en introduktion av SKYACTIV-X, världens första kommersiella bensinmotor med kompressions-tändning.

Kungsbacka, 8:e augusti 2017. Mazda Motor Corporation presenterar idag sin långsiktiga vision ”Sustainable Zoom-Zoom 2030” som blickar framåt mot år 2030. Som en del av Mazdas nya teknologier avslöjas även bolagets planer på att under 2019 introducera nästa generationens bensinmotor, SKYACTIV-X, som kommer att bli den första kommersiella bensinmotorn som antänder luft/bränsleblandningen med hög kompression1.

Den ursprungliga visionen ”Sustainable Zoom-Zoom” aviserades redan 2007 och beskriver Mazdas strävan efter att kombinera körglädje med utomordentlig krocksäkerhet och miljömässighet. Pågrund av bilindustrins allt snabbare strävan efter anpassning och förändring så presenteras nu en uppdaterad vision med ett längre perspektiv som stakar ut hur Mazda vill utveckla sina bilars körglädje för att möta nya krav från människor, samhälle och miljö.

Nedan följer en sammanfattning av visionen ”Sustainable Zoom-Zoom 2030” samt nästa generations bensinmotor ”SKYACTIV-X”.

1. Sustainable Zoom-Zoom 2030

Mazda målsättning är att utveckla bilar som är inspirerande att köra och fungerar i ett hållbart samhälle med låg miljöpåverkan.

Miljö

Genom nya initiativ och ny teknik skapa en hållbar framtid där människan och bilen kan fortsätta att samverka i ett samhälle som bygger på kommunikationer.

Tillvägagångssätt:

 • Utveckla nya metoder för att reducera koldioxidutsläppet för bilens ”well to wheel” (från källa till hjul) perspektiv och under hela dess livscykel.
 • Reducera företagets genomsnittliga koldioxidutsläpp med 50% från 2010 till 2030, och en minskning med 90% till 2050.
 • Fortsätta att revolutionera förbränningsmotorn som förutspås att fortsätta vara en huvudsaklig drivkälla för majoriteten av världens fordon under många år framöver, och på så vis påverka det globala koldioxidutsläppet på ett positivt sätt, och samtidigt använda resultatet för att ytterligare effektivisera hybrid/plugin-hybrid lösningar.
 • Från och med 2019 introducera elbilar och elektriska drivkällor i regioner som har en hög andel grön elproduktion och även införa restriktioner mot vissa fordon för att minska luftföroreningar.

Samhälle

Skapa system för säkra fordonstransporter och fortsätta att berika människors livskvalitet genom ökad mobilitet.

Tillvägagångssätt:

 • Utveckla mer avancerade säkerhetsteknologier som bidrar till en målsättning att reducera och slutligen eliminera trafikolyckor.
 • Fortsätta att standardisera allt fler befintliga säkerhetsteknologier (i-ACTIVSENSE) som aktivt hjälper föraren att identifiera och undvika potentiella faror, vilket redan sker på den japanska marknaden, i hela Mazdas modellutbud på alla marknader under 2018.
 • Inleda tester av autonoma förarteknologier som för närvarande utvecklas i linje med Mazdas människocentrerade ”Mazda Co-Pilot Concept2” under 2020, med en målsättning att standardisera dessa på alla Mazdas modeller till år 2025.

Människor

Förstärka Mazdasägares välbehag genom nöjet att transportera sig på ett miljömedvetet sätt utan att göra avkall på körglädje.

Tillvägagångssätt:

 • Utveckla och förstärka känslan av ”Jinba Ittai”, Mazdas filosofi där bilen och föraren blir till ett, vilket ger ett mervärde för alla som gillar att köra sin bil.
 • Fortsätta att utveckla Mazdas ”KODO design”, med en strävan att ge bilen en egen själ samt att förgylla tillvaron för dess ägare och alla som ser den. 

2. SKYACTIV-X: nästa generations motor

Teknologiska innovationer

 • SKYACTIV-X är den första kommersialiserade bensinmotor som använder sig av kompressionständning, dvs att luft/bränsle-blandningen självantänder när den komprimeras av kolvarna
 • En proprietär förbränningsmetod med namnet ”Spark Controlled Compression Ignitition” löser två problem som tidigare har förhindrat kommersialisering av bensinmotorer med kompressionständning: att maximera området där kompressionständning är möjlig samt åstadkomma en omärkbar övergång mellan kompressionständning och gnisttändning.

Egenskaper

 • Den nya förbränningsmotorn kombinerar fördelarna hos bensin- och dieselmotor för att åstadkomma lägre utsläpp, men samtidigt leverera mer kraft och acceleration.
 • Kompressionständning och överladdning för att minska bränsleförbrukningen gör tillsammans motorn responsiv och ökar vridmomentet med 10-30% jämfört med dagens SKYACTIV-G bensinmotor3.
 • Kompressionständning skapar en supereffektiv förbränning4 som förbättrar effektiviteten med 20-30% jämfört med dagens bensinmotor SKYACTIV-G och med hela 35-45% jämfört med Mazdas bensinmotorer av samma cylindervolym från år 2008. SKYACTIV-X är faktiskt lika effektiv eller till och med ännu mer effektiv än Mazdas senaste dieselmotor SKYACTIV-D.
 • Med hög effektivitet över ett bredare varvtalsintervall och under en större variation av motorbelastning, ges större möjligheter i val av utväxlingsförhållanden och resultatet blir både lägre förbrukning och förbättrade prestanda.

I ett längre perspektiv hoppas Mazda kunna bidra till att minska miljöpåverkan från bilar för att på så sätt kunna underlätta framtidens bilägande och därmed också stärka kopplingen till de som tycker det är kul att köra bil.

1. Från augusti 2017. Enligt egna undersökningar.

2. Mazdas människocentrerade koncept för självkörande bilar. Människor njuter av att köra samtidigt som de återhämtar sig psykiskt och fysiskt. Under tiden kör bilen "virtuellt" med kontroll över förarens och bilens rörelser. I oväntade situationer, till exempel plötslig medvetslöshet, kommer bilen att åsidosätta föraren, automatiskt kontakta nödtjänster och själv köra säkert till den lämpligaste platsen.

3. Motorn är fortsatt under utveckling och alla siffror är tills vidare uppskattningar och kan förändras.

4. Ett förhållande då andelen bränsle i förhållande till andelen luft blir så låg att den inte skulle antända i en konventionell tändstiftsmotor.

Utmanarandan är djupt rotad hos Mazda. Vi är inte rädda för att utmana vedertagna sanningar för att göra saker bättre. Och det gör vi för att uppfylla ett enkelt mål: att skapa bilar som är roliga att köra. Om du har kört en Mazda vet du redan vad vi talar om. Om inte, då är det dags att pröva!

Läs vidare »
Media no image

Förstärkning samarbetet mellan Toyota Motor Corporation och Mazda Motor Corporation samt avsikt att ingå en kapitalallians

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2017 16:47 CEST

Kungsbacka 4:e augusti 2017. Toyota Motor Corporation ("Toyota") och Mazda Motor Corporation ("Mazda") meddelar idag att företagen ingår ett samförståndsavtal och en kapitalallians, i syfte att ytterligare stärka deras fortsatta samarbete.

1. Orsak till alliansen

Även om fordonsindustrin upplever fortsatt tillväxt har den gått in i en period av stora förändringar. Faktorer som nya marknadstrender, åtstramade miljö- och säkerhetsbestämmelser, ökande behov för sofistikerad och avancerad teknik, marknadsaktörer från andra branscher och diversifiering av mobilitet samverkar på komplexa sätt. I en sådan förändrad affärsmiljö har Toyota och Mazda insett att det är nödvändigt att inte bara sträva efter att ytterligare stärka deras tillverkningskapacitet, teknologiska kompetens och affärsstruktur, utan också att utveckla ett samarbete som lägger en grund för fortsatt tillväxt.

Toyota och Mazda meddelade att de ingått ett avtal om att bygga ett ömsesidigt fördelaktigt, långsiktigt partnerskap den 13 maj 2015. För att partnerskapet ska leda till fler attraktiva bilmodeller som uppfyller de olika behov och smaker som finns hos kunder över hela världen har de två företagen nu diskuterat ett fördjupat samarbete för att skapa ett långsiktigt, jämlikt och vänskaplig allians inom områden där man ömsesidigt kan dra nytta av synergieffekter.

Det nya avtalet mellan Toyota och Mazda ska ses som ett resultat av de ingående diskussioner som företagen fört med varandra sedan det första avtalet undertecknades 2015. Bägge parter tror att det nya avtalet kommer att bli en milstolpe i deras fortsatta samarbete.

Företagen har särskilt enats om att främja gemensamma projekt för att (i) upprätta ett joint venture för att tillverka bilar i USA, (ii) gemensamt utveckla teknik för elektriska fordon, (iii) gemensamt utveckla uppkopplade teknologier för bilar, (iv) samarbeta inom avancerad säkerhetsteknologi, och (v) ytterligare komplettera varandras modellutbud. Genom dessa gemensamma projekt kommer Toyota och Mazda att arbeta för att utnyttja resurserna på båda företagen för att komplettera och förbättra varandras produkter och tekniker, och utnyttja lärdomar genom de gemensamma projekten för att förbättra konkurrenskraft som hjälper dem att uppnå fortsatt tillväxt. De kommer också att sträva efter att utveckla och stärka deras långsiktiga partnerskap och driva samarbetet på ett likvärdigt, men också självständigt sätt. Toyota och Mazda har kommit överens om att Toyota kommer att teckna och förvärva aktier som nyemitteras av Mazda via en tredje part. Samtidigt kommer Mazda att teckna och förvärva aktier som avyttras av Toyota genom en tredjepartstilldelning, till samma värde som aktierna i Mazda.

De två företagen kommer att samarbeta i gemensamma projekt och respektera varandras oberoende och upprätta ett jämlikt och vänskapligt förhållande på medellång till lång sikt. De två företagen kommer att påskynda och utveckla ömsesidigt samarbete som långsiktiga partners med målet att skapa helt nya värden för bilar och bidra till utveckling av ett hållbart samhälle genom att möta kundernas förväntningar.

2. Detaljer rörande avtalet om affärsalliansen.

1) Etablera ett joint venture som producerar fordon i USA

Som en del av den nya alliansen, har Toyota och Mazda enats om att utvärdera möjligheterna till att bygga en gemensam fabrik i USA. Investeringen ska finansieras till lika delar av bägge parter. Fabriken skulle ha en årlig produktionskapacitet på 300 000 enheter. I väntan på tillstånd och godkännanden från berörda myndigheter, kommer företagen börja definiera detaljplanerna för att fabriken ska kunna starta produktionen 2021. Investeringen är på 1,6 miljarder dollar och kommer leda till ca 4 000 nya arbetstillfällen.

De två företagen kommer att arbeta för att förbättra sin kompetens inom produktionsteknik, utöver det befintliga samarbetet med produkter och teknik.

Toyota och Mazda förväntar sig att den nya fabriken kommer att producera cross-over-modeller som Mazda nyligen introducerade till den nordamerikanska marknaden och Toyota Corolla för Nordamerika. Genom den amerikanska fabriken kan Mazda förbättra sin verksamhets produktionsflexibilitet och reagera med större flexibilitet mot förändringar i efterfrågan efter region och modell, och fokusera på fordon som förväntas växa i Nordamerika. Å andra sidan, som ett svar på den växande nordamerikanska marknaden, kommer Toyota att försöka ha sin verksamhet ännu mer lokalt rotad genom att förstärka sitt lokala produktionssystem i USA.

(2) Gemensam utveckling av teknik för elbilar.

Det råder en stigande efterfrågan och förväntan på elektriska fordon (EV) runt om i världen. För att flexibelt och effektivt kunna svara på trenderna i den ökande EV-marknaden, som är svår att förutspå, kommer Toyota och Mazda att mobilisera sin kapacitet och utbyta expertis fritt och aktivt med varandra och överväga den gemensamma utvecklingen av teknologier som är relaterade till en grundläggande struktur för konkurrenskraftig produktion av elbilar. Man ska vara flexibel och snabbt kunna reagera på regler och marknadsutvecklingar i olika länder. De två företagen kommer att diskutera detaljer om den gemensamma utvecklingen i framtiden.

(3) Samarbete inom nästa generations områden, inklusive uppkopplad teknologi och avancerad säkerhetsteknik

Toyota och Mazda kommer gemensamt att utveckla multimediasystem för fordon för att vara förberedd för ökat användande av information i bilar, men också som kopplar upp bilen till omvärlden. Dessutom i syftet att realisera ett mer olycksfritt och säkrare bilsamhälle, kommer de två företagen att utveckla Toyotas teknik för kommunikation mellan fordon och övrig infrastruktur.

(4) Ytterligare komplement till varandras produkter

Mazda har redan levererat kompakta sedaner till Toyota i Nordamerika. Utöver det kommer Toyota att leverera små kommersiella fordon till Mazda i Japan. Toyota och Mazda kommer också överväga möjligheten till framtida produktkomplettering globalt i andra fordonskategorier

3. Detaljer om kapitalalliansen

Toyota och Mazda förvärvar ömsesidigt aktier i det andra företaget enligt följande för att utveckla och stärka deras långsiktiga partnerskap.

Toyota kommer att förvärva 31 928 500 stamaktier som nyligen utfärdats av Mazda genom en tredjepartstilldelning (aktieinnehav på 5,05% på utgiven aktiebas efter kapitalökningen, totalt värde av 50 miljarder yen)

Mazda kommer genom en tredjepartstilldelning som ska genomföras av Toyota, förvärva Toyota-aktier som motsvarar värdet för Mazda-aktierna (aktieinnehavsandel på 0,25% på utfärdad aktiebas).

De två företagen planerar att använda intäkterna från kapitalökningen genom tredjepartstilldelning och disposition av stamaktier genom tredje partens tilldelning för att delvis finansiera investeringar i samband med inrättandet av joint venture för att producera bilar i USA (för mer information om tilldelning från tredje part av Mazda till Toyota och Toyota till Mazda, se separat meddelande “Notice of Issuance of New Shares by way of Third-Party Allotment in Accordance With theMemorandum of Understanding on the Business and Capital Alliance with Toyota Motor Corporation” publicerad idag av Mazda samt utgåvan "Notice Concerning Disposition of Treasury Stock by way of Third-party Allotment” idag frånToyota.)

4. Tidplan

(1) Utföringsdatum för samförståndsavtal: Fredag 4 augusti 2017

(2) Aktieförvärv (betalningsdatum): Måndag 2 oktober 2017

5. Framtidsutsikter

Företagen förväntar sig att alliansens inverkan på koncernens resultat för räkenskapsåret slutande mars 2018 är begränsad.

Utmanarandan är djupt rotad hos Mazda. Vi är inte rädda för att utmana vedertagna sanningar för att göra saker bättre. Och det gör vi för att uppfylla ett enkelt mål: att skapa bilar som är roliga att köra. Om du har kört en Mazda vet du redan vad vi talar om. Om inte, då är det dags att pröva!

Läs vidare »
Mogkxhynbtmqlxry9uv3

50-års jubileum för Mazdas rotationsmotor

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 13:14 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • PR and Product manager
 • PR and product marketing
 • jlagerstrom@mazdaeur.com
 • +46768750810

Om Mazda Motor Sverige

Mazda Motor Sverige

Mazda Motor Sverige är ett helägt dotterbolag till Mazda Motor Corporation och tog över försäljningsansvaret i Sverige 2004.

Vi utmanar konventionerna och går vår egen väg. Det beror delvis på att vi ställts inför många utmaningar i vår historia. Men det beror också på att människorna som arbetar på Mazda och vår utmanaranda. Vi tror starkt på att man måste utmana konventionerna för att göra saker bättre. Det här sättet att tänka har fungerat bra för oss och lett till banbrytande konstruktioner, som du kan uppleva i varje Mazda vi tillverkar. Det är vi stolta över.

Adress

 • Mazda Motor Sverige
 • Faktorvägen 9
 • 434 37 Kungsbacka
 • Sverige