Skip to main content

Registreringsstatistik januari 2020

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2020 13:08 CET

2020-02-06

Registreringsstatistik januari 2020

En tredjedel av nyregistrerade mopeder har eldrift!

Statistiken för januari månad är vanligtvis mer av en teoretisk beskrivning av nyregistreringsläget men inte 2020. Med respekt för låga numerära tal i januari är nyregistreringsstatistiken för januari 2020 ändå intressant.

Antalet motorcyklar har nästan fördubblats mot januari 2019 och antalet nyregistrerade mopeder är nästan två och en halv så många som föregående period förra året. Det i sig är intressanta siffror som säkerligen kan förklaras med den milda vintern i den södra halvan av landet.

Men det mest anmärkningsvärda är hur andelen eldrivna mopeder bara ökar och ökar. För ett år sedan var drygt var femte nyregistrerad moped eldriven. I januari 2020 är nästan en av tre mopeder eldrivna. Fortsätter denna trend under kommande månader är det snart hög tid att konstatera ett konkret paradigmskifte inom tvåhjulsbranschen.


Motorcyklar totalt
Januari 2019: 208
Januari 2020: 395
+ 90 %

Varav trehjuliga MC
Januari 2019: 3
Januari 2020: 5
+ 67 %

Mopeder
Januari 2019: 206
Januari 2020: 498
+ 142 %

Varav eldrivna mopeder
Januari 2019: 47
Januari 2020: 158
+ 236%

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen på www.snöochterräng.se.

Mopedbilar kan på grund av namnet misstolkas vara en form av moped, men det som likställer de fordonen är gränsen på en maxhastighet av 45 km/h. I alla andra perspektiv är en mopedbil en form av fyrhjuligt personligt transportfordon. Inga medlemsföretag i McRF importerar eller distribuerar mopedbilar. Vi redovisar därför från och med augusti 2019 inte mopedbilar i våra statistikrapporter.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Bifogade filer

PDF-dokument