Gå direkt till innehåll
Registreringsstatistik november 2019

Pressmeddelande -

Registreringsstatistik november 2019

Registreringsstatistik november 2019

Stabil marknad i november 2019

Antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar ligger i huvudsak inom samma marknadsnivåer 2019 som föregående period förra året. Inga större överraskningar går att skönja sig vare sig på motorcykelsidan som mopederna när vi ser på reella tal. Då vi nu gått in i lågsäsong blir naturligtvis de procentuella skillnaderna extrema med tanke på att det är få antal som nyregistreras under vintern.

Om än inget rekordår så kommer marknaden för motorcyklar för helåret 2019 att växa med några procentenheter medan mopederna ligger relativt jämt med hänsyn taget till att teknikskiftet mellan Euro 3 och 4 2017/2018 gör jämförelserna svåra att göra.

Det som är mest anmärkningsvärt är att andelen eldrivna mopeder nu är uppe i 25% vilket gör att vi kan konstatera att ett teknikskifte sker just nu bland dessa fordon och det ska bli mycket intressant att se marknaden för både mopeder och motorcyklar kommer att te sig nästa år. Det står helt klart att kunderna anammar eldrift som ett spännande alternativ till traditionella mopeder.

Niklas KristofferssonMarie Arpnäs

VDKommunikationsansvarig

marie.arpnas@mcrf.se

Motorcyklar totalt
Januari - november 2018 11 429 Januari - november 2019 11 706 + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari - november 2018 201 Januari - november 2019 235 + 17%
Mopeder
Januari - november 2018[1] 15 479 Januari - november 2019 13 214 - 14%
Varav eldrivna mopeder
Januari - november 20181 2 793 Januari - november 2019 3 243 + 16%
Enbart november:

2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 353 353 +- 0 %
Varav trehjuliga MC 3 1 - 67 %
Mopeder totalt1 714 405 - 43%
Varav eldrivna mopeder1 184 99 - 46 %

* Ny statistik

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen på www.snöochterräng,se.

Mopedbilar kan på grund av namnet misstolkas vara en form av moped, men det som likställer de fordonen är gränsen på en maxhastighet av 45 km/h. I alla andra perspektiv är en mopedbil en form av fyrhjuligt personligt transportfordon. Inga medlemsföretag i McRF importerar eller distribuerar mopedbilar. Vi redovisar därför från och med augusti 2019 inte mopedbilar i McRF statistikrapporter.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

[1]2018 års statistik inte direkt jämförbar med 2019 pga. av teknikskifte från Euro 3 till Euro 4 2017-2018.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Presskontakt

Niklas Kristoffersson

Niklas Kristoffersson

Presskontakt vd McRF 0722-45 73 20

Branschföreningen för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.
Kärnan i McRF:s verksamhet är att sprida kunskap och information. Det kan handla om utvecklingen på marknaden, nya trender och affärsmöjligheter eller frågor kring lagar, säkerhet och miljö.

McRF - Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund
Turingevägen 81
125 43 Älvsjö
Sverige