Skip to main content

Registreringsstatistik oktober 2019

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2019 21:50 CET

Registreringsstatistik oktober 2019

Oktober månad gav inga större överraskningar

Även för oktober månad ligger statistiken över nyregistrerade två- och trehjuliga fordon relativt stilla jämfört med samma period 2018.

Sett över hela säsongen har drygt 2 % fler motorcyklar registrerats och antalet för oktober är också något starkare, 1 %, jämfört med 2018. Det är också tydligt att säsongen nu är i slutskedet och det finns all anledning att dra slutsatsen att 2019 kommer att sluta med något fler registrerade motorcyklar jämfört med 2018.

Sett till procent börjar trehjuliga motorcyklar, som i många fall går att köra med B-körkort, ta små andelar av totalsiffran. Det ska bli intressant att se hur just trehjuliga mc utvecklas under 2020.

På mopedsidan är statistiken på grund av teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4 något osäkert. Det som dock kan konstateras är att kunderna ser mycket positivt på eldrivna mopeder som ökar med hela 17 % trots att el-bonusen upphörde vid årsskiftet.

Niklas Kristoffersson

VD

Motorcyklar totalt
Januari - oktober 2018 11 076 Januari - oktober 2019 11 351 + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari - oktober 2018 198 Januari - oktober 2019 234 + 89%
Mopeder
Januari - oktober 2018 [1] 15 035 Januari - oktober 2019 12 809 - 15%
Varav eldrivna mopeder
Januari - oktober 20181 2 609 Januari - oktober 2019 3 045 + 17%
Enbart oktober:

2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 525 531 + 1 %
Varav trehjuliga MC 5 4 - 20 %
Mopeder totalt 1255 900 - 28 %
Varav eldrivna mopeder 248 246 - 1 %


Ny statistik

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen i deras egna kanaler.

Mopedbilar kan på grund av namnet misstolkas vara en form av moped, men det som likställer de fordonen är gränsen på en maxhastighet av 45 km/h. I alla andra perspektiv är en mopedbil en form av fyrhjuligt personligt transportfordon. Inga medlemsföretag i McRF importerar eller distribuerar mopedbilar. Vi redovisar därför från och med augusti 2019 inte mopedbilar i McRF statistikrapporter.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

[1]2018 års statistik inte direkt jämförbar pga. av teknikskifte från Euro 3 till Euro 4 2017-2018.

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Bifogade filer

PDF-dokument