Pressmeddelande -

Registreringsstatistik oktober 2019

Registreringsstatistik oktober 2019

Oktober månad gav inga större överraskningar

Även för oktober månad ligger statistiken över nyregistrerade två- och trehjuliga fordon relativt stilla jämfört med samma period 2018.

Sett över hela säsongen har drygt 2 % fler motorcyklar registrerats och antalet för oktober är också något starkare, 1 %, jämfört med 2018. Det är också tydligt att säsongen nu är i slutskedet och det finns all anledning att dra slutsatsen att 2019 kommer att sluta med något fler registrerade motorcyklar jämfört med 2018.

Sett till procent börjar trehjuliga motorcyklar, som i många fall går att köra med B-körkort, ta små andelar av totalsiffran. Det ska bli intressant att se hur just trehjuliga mc utvecklas under 2020.

På mopedsidan är statistiken på grund av teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4 något osäkert. Det som dock kan konstateras är att kunderna ser mycket positivt på eldrivna mopeder som ökar med hela 17 % trots att el-bonusen upphörde vid årsskiftet.

Niklas Kristoffersson

VD

Motorcyklar totalt
Januari - oktober 2018 11 076 Januari - oktober 2019 11 351 + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari - oktober 2018 198 Januari - oktober 2019 234 + 89%
Mopeder
Januari - oktober 2018 [1] 15 035 Januari - oktober 2019 12 809 - 15%
Varav eldrivna mopeder
Januari - oktober 20181 2 609 Januari - oktober 2019 3 045 + 17%
Enbart oktober:

2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 525 531 + 1 %
Varav trehjuliga MC 5 4 - 20 %
Mopeder totalt 1255 900 - 28 %
Varav eldrivna mopeder 248 246 - 1 %


Ny statistik

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen i deras egna kanaler.

Mopedbilar kan på grund av namnet misstolkas vara en form av moped, men det som likställer de fordonen är gränsen på en maxhastighet av 45 km/h. I alla andra perspektiv är en mopedbil en form av fyrhjuligt personligt transportfordon. Inga medlemsföretag i McRF importerar eller distribuerar mopedbilar. Vi redovisar därför från och med augusti 2019 inte mopedbilar i McRF statistikrapporter.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

[1]2018 års statistik inte direkt jämförbar pga. av teknikskifte från Euro 3 till Euro 4 2017-2018.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Motor

Kategorier

  • moped
  • motorcykel

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Kontakter

Niklas Kristoffersson

Presskontakt vd McRF 0722-45 73 20