Pressmeddelande -

Tidig Upptäckt & Snabbast Möjliga Kontroll - Nyckeln Till Att Bekämpa Fågelviruset - MedDay Har Lösningen!

Alla länder är ansvariga för att utföra nationell influensa övervakning för att på ett tidigt skede kunna upptäcka symptom eller signaler som indikerar att ett influensa virus har börjat sprida sig genom människa-till-människa smitta. En tidig lyckad kontroll på spridningen förhindrar en enorm mängd av mänskligt lidande och möjligen miljontals dödsfall, samtidigt som den också besparar världen från en betydande ekonomisk och social förlust. Därför har MedDay nu anammat en multi-kanal strategi för att möjliggöra övervakning även i länder där mobiltelefoner inte är i utbredd användning. Genom att använda “active redundant messaging” kan största delen av befolkningen nås. Alla meddelande kanaler som tillåter två-vägs samtidig eller ej samtidig kommunikation kan utnyttjas, så som traditionella telefoner, Internet, WAP, mobiltelefoner med text meddelande funktion (SMS), samt mobiltelefoner med text och bild-meddelande funktion (SMS, MMS).

Ämnen

  • Ekonomi, finans