Pressmeddelande -

TV-läkaren beskriver på 45 sekunder hur en Gastric Bypass-operation utförs.

Under måndagens program i Malou Efter tio förklarade den kände TV-läkaren Stefan Branth hur en Gastric Bypass-operation utförs. Att på 45 sekunder förklara ett så komplicerat ingrepp så att alla tv-tittare förstår är en synnerligen tuff uppgift. Stefan lyckades med detta tack vare ett klipp från från en ny svensk informationstjänst vid namn MedFilm.

Ett av svensk sjukvårds största problem är att patienter inte får tillräckligt god information vid rätt tillfälle. Många har under den senaste tiden slagit larm och media har rapporterat flitigt om bristfällig information. En ny svensk innovation kan vara en del av lösningen. MedFilm är en databas av kvalitetssäkrade 3D-animerade informationsfilmer som på ett enkelt sätt beskriver komplicerade operationer och ingrepp.

- Många visar nu sitt intresse för MedFilm vilket naturligtvis känns inspirerande. Att TV4 väljer att använda MedFilm för att förklara en komplicerad operation på väldigt kort tid, är naturligtvis ett bevis på hur effektiv vår 3D-metod är när det kommer till pedagogisk visualisering, säger Erik Kylén som är VD för bolaget. 


Det som i TV kan verka som science fiction används redan idag för att informera patienter vid flera svenska kliniker. Ökad förståelse om orsakerna som ligger till grund för operationen, förberedelser, rehabilitering och hur respektive operation utförs bidrar till ökad delaktighet i vårdbeslut samt minskad stress och oro hos patienter och närstående.


- Vi ser nu att efterfrågan från den offentliga vården ökar kraftigt vilket tyder på att vi står inför ett paradigmskifte när det kommer till patientinformation. Patienter ställer allt högre krav på information och många är intresserade av nya idéer inom E-hälsa, avslutar Kylén.

Klippet från Malou Efter tio hittar ni här: 

https://www.youtube.com/watch?v=L2KeJh0PHAo&feature=youtu.be

Relaterade länkar

Ämnen

 • Media, kommunikation

Kategorier

 • doktorerna
 • malou efter tio
 • hälso- och sjukvård
 • ehälsa
 • patientinfo
 • e-hälsa
 • vård
 • patientinformation
 • sjukvård
 • medicinska filmdatabasen
 • medfilm
 • malou von sivers
 • malou
 • stefan branth
 • gastric bypass

Regioner

 • Västra Götaland

För mer information om MedFilm, följ oss på:

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

Newsdesk

MedFilm Kvalitetsäkrar Patientkontakten,

MedFilm är en databas med patientfilmer som förklarar komplexa operationer på ett lättförståeligt sätt. Genom medicinskt kvalitetsäkrad information och pedagogisk 3D-visualisering kan patienter tillgodogöra sig kunskap om olika operationer och behandlingar. Ökad förståelse om förberedelser, rehabilitering och hur respektive operation utförs bidrar till ökad delaktighet i vårdbeslut och minskad stress och oro hos patienter och närstående. Risken för felaktiga förberedelser och förväntningar reduceras vilket leder till förstärkt patientsäkerhet. MedFilm avlastar läkare och vårdpersonal och är en kostnadseffektiviserande åtgärd för hälso- och sjukvården.

Presskontakt

Hugo Bergman

Presskontakt Försäljnings- och Marknadsansvarig +46 763-09 58 36

Erik Kylén

Verkställande Direktör +46 708-73 39 59