Gå direkt till innehåll
FIBERUTBYGGNADEN FORTSÄTTER 2019

Nyhet -

FIBERUTBYGGNADEN FORTSÄTTER 2019

Investeringstakten i de kommunala och regionala stadsnäten runtom i landet är fortsatt hög. Enligt en undersökning från Svenska Stadsnätsföreningen uppger åtta av tio kommunala stadsnät att de fortsätter bredbandsutbyggnaden enligt plan, utan inbromsning. I denna artikel hämtad  från Dagens Infrastruktur beskriver artikelförfattaren Annika Whilborg stadsnätens tankar kring 2019.

.

Sett ur ett europeiskt perspektiv så är den svenska fiberutvecklingen minst sagt anmärkningsvärd. Få om ens något annat europeiskt land kan matcha svenskarnas starka efterfrågan på snabb fiberuppkoppling. Det avspeglar sig förstås även i stadsnätens investeringsplaner.

– Stadsnäten har tillsammans investerat drygt 4 miljarder kronor per år de senaste åren. Många stadsnät fokuserar stora delar av sina investeringar på att ansluta villahushåll till fibernätet. Under 2018 har drygt 100 000 villahushåll kopplats upp. För att kunna uppnå det nationella bredbandsmålet krävs dock ett tydligt nationellt stöd till landsbygden. För att nå det nationella bredbandsmålet krävs dels ett utökat ekonomiskt stöd och dels en ökad styrning av utbyggnaden på landsbygden. Den kan inte enbart baseras på frivilliga insatser från byalag och liknande, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.'

– Det har tyvärr spridits en bild av att hela bredbandsbranschen bromsar sin investeringstakt, men det stämmer inte. De kommunala stadsnäten gräver för fullt runt om i landet och var sammantaget den aktör som anslöt flest under förra året, både i tätort och på landsbygd, säger Mikael Ek.


Stort fokus på förtätning av befintliga bredbandsnät

Enligt undersökningen från Svenska Stadsnätsföreningen planerade de kommunalt ägda stadsnäten att investera drygt 4,1 miljarder kronor i fiberutbyggnad under 2018. Störst fokus låg under året på utbyggnad på landsbygden samt förtätning av stadsnätens befintliga bredbandsnät.

Som riktmärke för investeringarna har stadsnäten regeringens bredbandsstrategi, vars målsättning är att samtliga invånare i Sverige ska ha tillgång till en tillräckligt bra bredbandsuppkoppling för att de ska kunna ta del av det digitaliserade samhällets tjänster och utbud. 95 procent av hushållen ska ha tillgång till en uppkopplingshastighet på minst 100 mbit per sekund.

Källa: Dagens Infrastruktur

.

Vi är MED. Den nya tidens telekomföretag. Mindre, mer personligt och lättillgängligt, med fullständigt och totalt kundfokus. Vi lyfter ner tekniken till människan. Vi ser människans behov och anpassar tekniken utefter dessa. Varje dag 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan arbetar vi oförtrutet med att vara delaktiga och göra människan delaktig i det digitala samhället. Oavsett om människan befinner sig på sin arbetsplats eller hemma. Vårt varumärke bygger på kundvård. Detta är vårt arv och vårt ansvar. Vi har bestämt oss för att göra IT och Telekom mer mänskligt. Vi är MED.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Kundtjänst Mediateknik

Presskontakt 0340-679290

Tjänster via fiber

Mediateknik är en modern bredbandsoperatör från Västkusten.
I snart 50 år har vi levererat modern teknik till företag lokalt och nationellt.
Över 1100 företag i olika storlekar använder dagligen en eller flera tjänster från oss.
Med stort kundfokus levererar vi tjänster såsom Internet, CCTV och livestream från
vår toppmoderna datahall i centrala Varberg. Vi bygger också nätverk av olika slag, ofta för att transportera egna tjänster.
Vi arbetar med avancerad teknik, men framförallt arbetar vi med människor.
Kundupplevelsen står alltid i absolut fokus och därför sker all kundhantering inhouse via vårt Kundlojalitetscenter (KLC).
Vi levererar även tjänster såsom bredband, telefoni och TV till privathushåll över hela landet.

Mediateknik
Härdgatan 11 & 20
432 32 Varberg
Sverige