Pressmeddelande -

Astma- och Allergiförbundet i samarbete med medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner.se har nu inlett samarbete med ytterligare en patientförening, Astma- och Allergiförbundet. Det är den fjärde patientorganisationen som ansluter till medicininstruktioner.se. 

Terapiområdet Kol/Astma/Allergi är ett stort område på portalen så samarbetet är viktigt. Forskning visar att många patienter inom astma- och allergiområdet inte fullföljer sin behandling. Om inte patienten klarar av att ta sitt läkemedel korrekt så uteblir effekten och risken är då att patienten avslutar behandlingen. Det är därför en trygghet för patienterna att kunna se instruktioner i lugn och ro, om hur man t ex inhalerar för att få i sig dosen korrekt eller hur man hanterar sin allergispruta. Bricanyl Turbuhaler, EpiPen, Formatris Novolizer, Jext, Onbrez Breezhaler, Spiriva Handihaler, Spiriva Respimat, Symbicort Turbuhaler och Ventilastin Novolizer är bara några av de kol-/astma-/allergi-produkter som patienter kan se instruktionsfilmer om när de ska påbörja sin behandling. 

Under det senaste året har även Diabetesförbundet, Psoriasisförbundet och Svenska Turner-föreningen anslutit till medicininstruktioner.se. Samarbetet är en god service till patient-organisationernas medlemmar. De får tillgång till instruktionsfilmer, som kan öka möjligheten till en optimal och säker behandling, när de fått ett läkemedel eller medicinskt hjälpmedel förskrivet.

Ämnen

  • Sjukdomar

www.medicininstruktioner.se – ökar möjligheten till en optimal behandling. Enkelt och tryggt. En webbadress – 2 klick. Presskontakt

Therese Christiernin

Therese Christiernin

Presskontakt Business Unit Manager Affärsutveckling av samlingsportalen medicininstruktioner.se 031-779 99 87