Pressmeddelande -

Första kvartalsrapporten 2006

Highlights Omsättningen för första kvartalet 2006 uppgick till 17,9 miljoner euro (13,2 miljoner euro), en tillväxt på 35 % jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten var 26 %. Omsättningstillväxten jämfört med förra året räknat i konstant valuta uppgick till 31 % (varav organisk tillväxt 22 %) Medlemstillväxten fortsatte att vara stark med ett tillskott av 14 300 (11 700) nya medlemmar under första kvartalet. Vi passerade den viktiga milstolpen 200 000 medlemmar och nådde en medlemsbas på 205 000 (151 600), ca 35 % över förra årets nivå. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet nådde 0,5 miljoner euro (0,3 miljoner euro). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1,6 miljoner euro (1,1 miljoner euro) eller 9,2 % (8,6 %) av omsättningen. Operativa kassaflödet efter skatt var 0,5 miljoner euro (0,3 miljoner euro) för kvartalet. Vinsten efter skatt uppgick för kvartalet till 0,6 miljoner euro (36 000 euro) motsvarande en vinst per aktie på 0,041 euro (0,003 euro) och efter utspädning 0,040 euro (0,003 euro). Följande dokument finns tillgängligt på svenska: Första kvartalsrapporten 2006 http://www.medicover.com/en/en/en/?TabId=2329

Ämnen

  • Ekonomi, finans