Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenska medier lyfter främst manliga experter

Kvinnliga experter får lämna plats till förmån för män när det kommer till uttalanden i nyhetsmedier. Det visar årets upplaga av Rättvisaren. Män har en framträdande roll i mediernas rapportering och förekommer i större utsträckning än kvinnor oavsett vilken funktion de har i en artikel. När det kommer till talespersoner är endast var tredje kvinna. Motsvarande siffra för experter är 39 procent.

Rättvisaren 2019 är en granskning av vilka som ges plats i svenska nyhetsmedier gällande kön och roll. Rapporten är framtagen av Mediekompaniet med hjälp av en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Undersökningen visar att män är vanligast förekommande oavsett vilken funktion de har i nyhetsartikeln. Hos de fyra funktioner som har identifierats i rapporten; talesperson, yrkesperson, expert och civilperson är det bland talespersoner skevheten är som störst.

Talespersonerna har ofta en ledande position, exempelvis vd eller chef. Rättvisaren 2019 visar att 70 procent av de talespersoner som förekommer i media är män. Något som korrelerar väl med hur könsfördelningen ser ut i samhället där 67 procent av alla som sitter på chefspositioner är män[1]. Fördelningen mellan män och kvinnor för yrkespersoner i medierapporteringen är nästan densamma som för talespersoner. Hela 68 procent av de yrkesverksamma som får synas i media är män. Något som däremot inte återspeglas i samhället. Andelen kvinnor bland anställda i Sverige ligger nämligen på 50 procent[2].

– Jag tror nästan varenda nyhetschef och reporter håller med mig om att alla ska ha lika möjligheter att komma till tals i det offentliga samtalet. Men varför händer så lite och varför går det så långsamt? Just nu lär vi oss se och tycka till om vår omvärld via vita medelålders män med makt och deras ögon. De har tolkningsföreträde för vad vi ska tycka, känna och bilda opinion kring, säger Gunilla Jarlbro, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Inom funktionen experter är det vanligtvis forskare eller lärare på högskolor som citeras i media. Utav dessa är fyra av tio experter kvinnor vilket överensstämmer med antalet anställda kvinnliga högskolelärare i landet som är 46 procent. Desto större underrepresentation av kvinnor finns inom funktionen civilpersoner där siffran är 40 procent kvinnor respektive 60 procent män. Trots att Sverige till lika stora delar består av män som kvinnor.

– I mediebilden kan fördelningen mellan män och kvinnor förklaras genom de skevheter som finns i samhället, till exempel hos funktionen talesperson. Men hur kommer det sig att yrkespersoner som uttalar sig i media i större utsträckning är män när andelen arbetsföra består till lika stora delar män som kvinnor? Rättvisaren 2019 visar därmed att det finns mycket arbete kvar att göra för att mediebilden ska kunna ge röst åt så många olika perspektiv som möjligt, säger Ricki Rebecka Petrini, Marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet.

Läs hela Rättvisaren 2019 här.

För ytterligare information, kontakta:
Carina Berg, presskontakt
Tel: 070-915 25 98
Mail: carina.berg@agency.se

Om undersökningen
Rättvisaren 2019 är gjord av Mediekompaniet och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Analysen baseras på 3 000 slumpmässigt utvalda artiklar från ett urval redaktionella medier, både på nationell och lokal nivå, under perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019. Endast artiklar där det förekommer minst en fysisk person (journalisten exkluderad) har tagits med.

Bilaga

Förklaring av de olika funktionerna:
Talesperson ­­– Företräder en organisation.
Yrkesperson – Syns i egenskap av sitt yrke.
Expert – Syns i egenskap av expertkunskaper.
Civilperson – Syns i egenskap av privatperson.

Könsfördelning i de olika funktionerna Män Kvinnor
Talesperson 70 % 30 %
Yrkesperson 68 % 32 %
Expert 61 % 39 %
Civilperson 60 % 40 %

[1] Kantar Sifos undersökning Orvesto 2019:2

[2] SCB arbetskraftsundersökning (2018)

Ämnen


Mediekompaniet är genvägen till Sveriges mediekonsumenter. Vi når annonsörernas målgrupper via de lokala mediehusen på webben, i mobilen och med tidningen. Vår kunskap om den lokala marknaden gör att vi kan anpassa mediemixen för att nå maximal effekt. Vi kallar det kort och gott för lokalsinne. Vi finns representerade med kontor i Stockholm och Göteborg. Mediekompaniet ägs av de stora lokala mediehusen i Sverige.

Presskontakt

Carina Berg

Presskontakt Presskontakt