Pressmeddelande -

Schemaläggande doktorer välkomnar Medinet Schema

Schemaläggande doktorer inom flera medicinska specialiteter på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping använder Medinet Schema. Det webbaserade, lättåtkomliga och anpassningsbara systemet har enbart fått positiva omdömen från användarna.

 

Medinet Schema har konstruerats av Jim Nilsson, filosofie doktor i datorarkitektur och Medinets systemarkitekt. Det har han gjort i tätt samarbete med schemaläggande läkare bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

"Av läkare, för läkare" är ett uttryck som Medinets tre ägare anser på ett enkelt sätt beskriver deras arbetssätt.

Anpassas till behoven

Grundidén var att skapa ett enkelt webbaserat system som enkelt kan anpassas till varje enhets verklighet och behov. Och att kunna ersätta den flora av schematekniker, som förekommer ute på sjukhusen, exempelvis handskrivna pappersscheman och Excel-ark som uppdateras efter hand - en salig blandning av datorteknik och manuell hantering.

- Det är antika system som är svåra att hantera och som inte utnyttjar möjligheten med dagens dator- och informationsteknologi. Vårt system är användarvänligt, flexibelt och ger snabbt överblick från vilken dator som helst, hemma eller på jobbet. Det är anpassat för att täcka in en kliniks behov av olika specialistkompetenser och för att hantera sjukvårdens komplexa joursystem. I systemet finns också EU:s nya arbetstidsregler integrerade, säger Jim Nilsson.

Vanans makt ett hinder

Tuomo Caprali, vd för Medinet, är filosofie magister i psykologi och har bred erfarenhet av organisationsutveckling och förändringar.

- Som jag ser det är vanans makt största hindret. Det tycks vara enklare att fortsätta med Excel-arken - även om det inte fungerar så bra. Det finns en tendens att tänka "det är bäst för så har vi alltid haft det", säger Tuomo Caprali.

- Att få möjlighet att använda ett webbaserat lätthanterligt schemaläggningssystem innebär en stor positiv förändring för schemaläggarna, och för doktorerna som arbetar i verksamheterna. Det går snabbt att anpassa, finslipa och lära sig hur det fungerar.

Tid är pengar

Också den affärsmässiga idén bakom Medinet Schema är enkel. En låg månadsavgift gör att det inte krävs stora komplicerade upphandlingsförfaranden för att abonnera på tjänsten.

- Tid är pengar, säger Erland Linjer, medicine doktor, hälsoekonom och styrelseordförande i Medinet.

- Att minska tiden för schemaläggning med 50 procent eller mer innebär stora besparingar för sjukvården. Att samtidigt kunna höja kvaliteten genom att få tillgång till en rad smidiga funktioner gör att Medinet Schema har blivit mycket uppskattat på det 50- tal kliniker som hittills testat vår produkt.

Röster om Medinet Schema:

- En bra bas i systemet gör att man kan få till egna lösningar på ett enkelt sätt. Att systemet är webbaserat och att man kan gå in hemifrån är mycket uppskattat av våra doktorer.

Marie Strand, biträdande verksamhetschef och schemaläggande doktor vid röntgenkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

- Det här är ett program som förenklar schemaläggningen avsevärt. Det sparar tid, jag vet dock inte hur mycket, vi har inte gjort någon tidsstudie. Och våra doktorer är nöjda, framför allt för att de kan nå sitt schema från vilken dator som helst, vilket de sannolikt upplever som största vinsten.

Marie Cederkrok, överläkare och schemaläggare på thorax-anestesikliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Medinet marknadsför också produkterna Medinet Lön och Medinet Portal, som är en portal och ett forum för ST-läkare för uppföljning av utbildningen.

Läs mer på www.medinet.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • jourschema
  • webbschema
  • schema
  • läkarschema
  • medinet
  • schemaläggning

Medinet är störst i Sverige på webbaserade scheman för sjukhus och kliniker, med drygt 30 000 användare i 20 av 21 regioner. Nu lanseras en utbildningsportal som är först i landet med att samordna hela utbildningsgången för ST- och AT-läkare.