Pressmeddelande -

Antal aktier och röster i Medivir

Antalet aktier och röster i Medivir har förändrats på grund av utnyttjande av personaloptioner.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 31.244.606 aktier och 37.184.606 röster i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor -468708-537 292

Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingar av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området polymeraser och proteaser som läkemedelsklasser samt när det gäller läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en ny proteashämmare som befinner sig i klinisk fas 3-utveckling för behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese™/Xerclear®, lanserades på den amerikanska marknaden i februari 2011. Xerese™/Xerclear®, som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i Nordamerika, Kanada och Mexico har nyligen sålts till Meda AB. Medivir har behållit rättigheterna för försäljning av Xerclear®på recept i Sverige och Finland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • medivir