Pressmeddelande -

Lipsovir® godkänt i Europa

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har nu godkänt Medivirs ansökan om marknadsregistrering i 14 europeiska länder. Varumärket för produkten i Europa kommer att vara XerclearTM.

Den indikationstext som godkänts för XerclearTM är unik i sitt slag för topikala munsårs- produkter i Europa:

"Treatment of early signs and symptoms of recurrent herpes labialis (cold sores) to reduce the progression of cold sore episodes to ulcerative lesions in immunocompetent adults and adolescents (12 years of age and older)".

XerclearTM
får härmed en tydlig konkurrensfördel även på den europeiska marknaden. Produkten godkändes för den amerikanska marknaden med en lika stark indikationstext den 31 juli.

Det återstående steget i processen mot produktlansering i de 14 europeiska länderna är en nationell fas då produktförpackning och legal status (receptbelagt eller receptfritt) bestäms. Denna process väntas vara avslutad innan årsskiftet.

Inbjudan till presskonferens

Med anledning av det europeiska godkännandet för XerclearTM (Lipsovir®) kommer Medivir att hålla en telefonkonferens klockan 14.30 idag.

För deltagande i telefonkonferensen vänligen ring +46 (0)8 30 17 91 deltagarkod 568511#. Denna telefonkonferens kommer att bandinspelas och finns tillgänglig för uppspelning från och med den 16/10 - för information, vänligen se vår hemsida www.medivir.se under fliken "Nyheter".

Medivir representeras av Rein Piir, CFO/IR samt Eva Arlander, VP Pharma och projektledare för XerclearTM

För ytterligare information, vänligen kontakt
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468 3123 eller +46 708 537 292.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets hemsida: www.medivir.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • medivir
  • xercleartm
  • xerclear
  • munsår

Relaterat innehåll