Pressmeddelande -

Medivir AB breddar sitt hepatit C-samarbete med Tibotec och tecknar nytt samarbetsavtal inom HCV polymeraser

Medivir AB (OMX Nordic: MVIR B) meddelade idag att man ingått ett nytt licens- och samarbetsavtal inom området hepatit C (HCV). Avtalet är tecknat med Ortho Biotech Products L.P. New Jersey, USA (helägt dotterbolag till Johnson & Johnson) medan samarbetet kommer att genomföras med Tibotec Pharmaceuticals Ltd., Belgien.

Målet för forskningssamarbetet är att ta fram och utveckla oralt aktiva hämmare av HCV-polymeraset NS5B. Arbetet skall baseras på screening av nya och befintliga nukleosidanalog-bibliotek, framtagna av Medivir, innehållande substanser som visar antiviral effekt in vitro.

Medivir och Tibotec kommer gemensamt att driva projektet i den prekliniska fasen i syfte att nominera en eller flera läkemedelskandidater. Tibotec kommer därefter att ansvara för den kliniska utvecklingen och marknadsföringen av dessa substanser. Tibotec har fått exklusiva marknadsrättigheter i alla länder utom de nordiska, där rättigheterna behålls av Medivir.

Avtalet innebär att Medivir vid avtalets ingående erhåller en engångsbetalning om
5 MEUR. Vidare kommer Medivir att erhålla upp till 142 MEUR om en substans når marknadsregistrering och upp till 272 MEUR om två substanser når marknadsregistrering för två indikationsområden. Medivir kommer att få royalty på produktförsäljningen. Avtalet omfattar även forskningsbidrag till Medivir.

"Det är glädjande att vi kan bredda vårt samarbete med Tibotec. Strategiskt är det oerhört viktigt att utvärdera olika angreppssätt mot hepatit C-virus, såsom hämning av polymeraset NS5B, för framtida behandling av hepatit C. Att samarbeta med Tibotec är logiskt då vi redan gemensamt utvecklat läkemedelsubstanser med ett annat angreppssätt (proteashämmare). Proteashämmaren TMC435350 befinner sig i kliniska fas IIa-studier" säger vd Lars Adlersson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468 3123 eller +46 708 537292


För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida, www.medivir.se

 

 

Ämnen

  • Vetenskap, teknik