Pressmeddelande -

Medivir presenterar vid Rodman & Renshaw konferens

Medivir har deltagit och igår presenterat vid Rodman & Renshaw Annual Global Investment Conference i New York, USA.

Presentationen finns nu tillgänglig på vår hemsida: www.medivir.se, under IR&Media/Senaste presentationerna.För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 708 53 72 92.


För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida, www.medivir.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se