Pressmeddelande -

Medivir - Vinnare av Sweden BIO Award 2010

Forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz delade ut priset till Medivirs vd Ron Long vid en ceremoni på SwedenBIOs årsmöte i Stockholm.

Medivir tilldelas priset för alla de framgångar bolaget uppnått under 2009. Motiveringen nedan ligger till grund för att årets pris gått till Medivir som värdig vinnare av SwedenBIO Award 2010.

Motivering

Under året har ledningen positionerat bolaget för att utveckla det från ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett läkemedelsbolag med egna produkter och egen försäljningsorganisation i Norden. Det nya munsårsmedlet Xerclear™ är det första, och hittills enda läkemedlet som i kliniska studier visat att det kan förhindra uppkomsten av munsår, en sjukdom som enbart i Sverige drabbar två miljoner människor. Under 2009 har Medivir nått marknadsgodkännande, med unika konkurrensfördelar, på de två nyckelmarknaderna, USA och Europa. Parallellt har bolaget byggt upp en egen försäljningsorganisation och har samtidigt levererat betydande framsteg i de internationella samarbeten man har med andra bolag speciellt inom området hepatit C.

Uthållighet, samverkan och ett globalt perspektiv är självklara delar i Medivirs framgångsrecept.

 ”2009 har varit ett år då Medivir gjort stora framsteg på vägen till att bli ett ett etablerat läkemedelsbolag. Det är oerhört stimulerande för mig och mina kollegor att få ta emot detta pris med den motivering som SwedenBIO Award givit” säger Medivirs VD Ron Long.   

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • sweden bio award
  • ron long
  • xerclear
  • munsår
  • hepatit c

Relaterat innehåll

Relaterade event