Pressmeddelande -

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2006

• MIV-210 visar lovande hepatit B-resultat enligt studie utförd vid INSERM i Lyon. • Medivir har förvärvat samtliga produkträttigheter till Cathepsin S-projektet. • Läkemedelskandidat, MIV-170, har valts i Medivirs HIV-NNRTI-program. • Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden 1 januari - 31 mars 2006 till 9,5 (13,7) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till -50,0 (-36,2) MSEK och resultat per aktie uppgick till -3,87 (-2,81) SEK. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-537292. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer att hållas i dag med start klockan 15.00. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 10 juli 2006. Delårsrapport för 9 månader publiceras den 23 oktober 2006. Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken IR/Media. Medivirkoncernen Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar baserade på proteaser som målenzym. Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och i Chesterford Research Park, Essex, England. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd, Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. Vid utgången av december 2005 hade koncernen 133 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista. I Medivirs forskningsportfölj återfinns projekt mot hepatit C, läppherpes, benskörhet, artros, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS) och autoimmuna sjukdomar. Medivir har fem individuella projekt i utveckling varav ett på väg till fas III. Medivir HIV Franchise AB fokuserar på att utveckla och avyttra HIV/HBV- projekten samt definiera den kliniska strategin för MIV-606 mot bältros. Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se