Pressmeddelande -

Ny kommersiellt ansvarig utnämnd

Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar meddelar i dag att man har utnämnt Henric Juserius till ny chef för bolagets kommersiella verksamhet. Henric, som får det övergripande ansvaret för Medivirs marknadsföring och försäljning av läkemedel, tillträder sin befattning i augusti 2012 och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Henric Juserius är civilekonom och kommer närmast från en befattning som kommersiellt anvarig för Norden inom Actelion Pharmaceuticals. Han har en genuin erfarenhet från branschen och har arbetat med marknadsföring och försäljning av läkemedel i mer än 20 år inom företag som Astra, GlaxoWellcome, Pfizer, Serono och Actelion.

”Jag är mycket glad att få välkomna Henric Juserius till Medivir som Executive Vice President, Commercial. Hans långa erfarenhet och breda kompetens inom marknadsföring och försäljning av receptbelagda läkemedel från både stora och mindre läkemedelsbolag blir mycket värdefull när Medivir nu närmar sig en marknadsintroduktion i Norden av flaggskeppsprodukten mot hepatit C, TMC435. Henric kommer också att arbeta med att utveckla Medivirs befintliga portfölj av receptbelagda läkemedel”, säger Maris Hartmanis, vd och koncernchef för Medivir.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR,
Direkt: +46 8 440 6550 eller mobil: +46 708 537292
Maris Hartmanis, vd,
Telefon +46 8 407 64 30

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • hepatit c
  • medivir
  • tmc435
  • xerclear
  • xerese

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se