Pressmeddelande -

Roche och Medivir satsar på ett nytt virologiprogram inom hepatit C och gör omstruktureringar i befintligt HIV-samarbete

Roche och Medivir tillkännager idag ett nytt forskningsavtal inom hepatit C (HCV)- området och en omstrukturering av samarbetet inom HIV- området. Beträffande det pågående avtalet inom HIV, tecknat i april 2002, kommer Medivir att överta utvecklingsansvaret för MV026048 medan Roche får en rådgivande roll i det fortsatta utvecklingsarbetet med möjlighet att återta programmet vid ett senare tillfälle. Inom det nya forskningssamarbetet kommer parterna att gemensamt arbeta för att ta fram nya hämmarsubstanser för behandling av hepatit C-infektioner. "Inom hepatit C-området är Roche en idealisk partner för Medivir. Den generösa forsknings-stödet betyder att Medivir fortsatt kan öka sin kompetens och expandera sin pipeline utan att det påverkar nettokostnaderna för forskningen," säger Lars Adlersson, VD för Medivir. "I det omstrukturerade HIV avtalet kommer Medivir att bidra med sin expertis för att lösa nuvarande utmaningar som vi står inför i detta tidiga HIV projekt, MV026048. Vi är villiga att göra denna begränsade investering i syfte att få en större del av det kommersiella värdet i detta intressanta HIV-projekt". "Roche har sedan tidigare framgångar med HCV-substanser såsom Pegasys och Copegus liksom HIV-substansen Fuzeon" påpekar William M. Burns, läkemedelschef på Roche. "Vårt utökade partnerskap med Medivir visar hur Roche strategiskt väljer och omstrukturerar partnerskap där innovativa terapier kan leda till nya behandlingsformer. Vårt beslut att utöka samarbetet med Medivir visar vårt starka engagemang till våra samarbetsparter och till att bygga en stark HIV och HCV portfölj." Avtalsvillkor Medivir gav i april 2002 Roche exklusiva utvecklings- och marknadsrättigheter globalt, undantaget de nordiska länderna, för MV026048 mot HIV. I den nya avtalsstrukturen behåller Roche rätten att träda in i det pågående programmet samt att bistå Medivir med vägledning och kunnande i det fortsatta utvecklingsarbetet. Om Roche utnyttjar sin option kommer den framtida betalningen till Medivir att öka i jämförelse med ursprungsavtalet. Medivir och Roche kommer dessutom att samarbeta i ett nytt forskningsprogram riktat mot HCV. Liksom i det första avtalet behåller Medivir marknadsrättigheterna till HCV-produkterna i de nordiska länderna. Det nära samarbetet mellan parterna gör att Roche dessutom kommer att lämna ett finansiellt stöd för detta program samt betala milestones och royalty till Medivir. Roche i HCV Hepatit C är ett blodburet virus som kroniskt infekterar ca 2,7 miljoner amerikaner. Detta virus är en av de vanligaste orsakerna till cirros och levercancer och är den främsta anledningen till levertransplantationer i USA. Roches Pegasys (ett PEG-modifierat alfa interferon) och Copegus blev godkända av FDA i december 2002 för kombinationsbehandling av vuxna med kronisk hepatit C som har kompenserad leversjukdom och som tidigare ej behandlats med interferon alfa. Effekt visades i patienter med kompenserad leversjukdom och histologiska tecken på cirros. Roches affärsutveckling och samarbetsstrategi Roche är en framstående samarbetspartner med kunskap i att identifiera banbrytande uppfinningar som kan leda till nya och bättre läkemedel. Sedan januari 2002 har Roche slutit över 50 nya partnerskap, vilka spänner över ett brett fält av terapeutiska områden och teknologier, och gör Roche industriledande. Genom sina samarbetsstrategier skapar Roche gemensamt med sina partner mervärden genom att omvandla dessa affärstransaktioner till produktiva relationer vilka möjliggör ömsesidig tillväxt. Som ett bevis på denna utvecklingsstrategi har Roche och dess partner under de senaste åtta månaderna förnyat eller vidgat nio pågående samarbeten. Roches samarbetsstrategi möjliggör för sina partner att nå sina mål och att bevara sin kulturella identitet och entreprenöranda. Om Roche Roche är ett av de världsledande innovativa bolagen inom hälsovård med huvudkontor i Basel, Schweiz. Dess kärnverksamhet är läkemedel och diagnostik. Roche är nummer ett inom den globala diagnostikmarknaden, ledande leverantör av läkemedel mot cancer och ledande inom virologi och transplantation. Som leverantör av produkter och tjänster för förebyggande, diagnos och behandling av sjukdomar bidrar koncernen inom flera områden till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Roche har 65.000 anställda i 150 länder. Koncernen har samarbeten samt F&U-avtal med flera partner inkluderande majoritetsägarskap i Genentech och Chugai. Om Medivir Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, Storbritannien. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli 2003 noteras bolaget på Attract40-listan. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, RA (reumatoid artrit), astma och MS (multipel skleros). Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två projekt befinner sig i fas I och ett i fas II. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. I optimeringsfasen finns tre projekt och i fasen för identifiering av modellsubstans finns två projekt. I det första prekliniska steget, den explorativa verksamheten, finns ett tiotal aktiviteter. För information se vår hemsida www.medivir.se För ytterligare information vänligen kontakta MedivirAB Rein Piir CFO/IR Tel +46 8 5468 3123 eller mobil +46 708 53 72 92

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel