Pressmeddelande -

Val av läkemedelskandidat

Medivir har nått en milstolpe i sitt HIV-NNRTI forskningsprogram och nu valt en klinisk läkemedelskandidat (CD - Candidate Drug); MIV-170. Valet av CD innebär att projektet kan gå in i preklinisk utvecklingsfas, steget före kliniska studier. Medivir har dock, som meddelats i december 2005, ambitionen att via dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB verka för en avyttring eller utlicensiering av Medivirs polymerasprojekt mot HIV, HBV och bältros och avser därför inte att investera ytterligare egna resurser i MIV-170. MIV-170 tillhör läkemedelsgruppen NNRTI vilken utgör en av tre komponenter i dagens standardbehandling mot HIV/AIDS. Dessa kombinationsbehandlingar erbjuder idag en stabil och effektiv behandlingsterapi. Långsiktigt kvarstår dock problemet med resistensutveckling och dagens trippelkombinationer ger i olika grad upphov till biverkningar, vilket ger fortsatt utrymme för introduktion av nya och förbättrade läkemedel. Försäljningen av NNRTI-läkemedel uppgår för närvarande till cirka 8 miljarder SEK och marknaden domineras av två produkter, Sustiva (Bristol–Myers Squibb) och Viramune (Boehringer Ingelheim). MIV-170 är en exceptionellt aktiv hämmare mot både vildtypsvirus och kliniskt NNRTI-resistent HIV-virus. MIV-170 har därför mycket konkurrenskraftiga egenskaper i jämförelse med etablerade NNRTI-läkemedel på marknaden. Substansen har även i övrigt i jämförelse med sina konkurrenter mycket positiva egenskaper såsom mycket bra oral biotillgänglighet och goda farmakokinetiska egenskaper. Detta predikterar att MIV-170 kan bli ett effektivt HIV-läkemedel vid dosering endast en gång per dag. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, +46 8 546 831 23 eller +46 708-537292 Mer information finns på Medivirs hemsida: www.medivir.se Medivirkoncernen Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar baserade på proteaser som målenzym. Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och i Chesterford Research Park, Essex, England. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd, Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. Vid utgången av december 2005 hade koncernen 133 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista. I Medivirs forskningsportfölj återfinns projekt mot hepatit C, läppherpes, benskörhet, artros, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS). Medivir har sju individuella projekt i utveckling varav ett på väg till fas III. Medivir HIV Franchise AB fokuserar på att utveckla och avyttra HIV/HBV- projekten samt utröna den kliniska strategin för MIV-606 mot bältros. Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel