Pressmeddelande -

Ny forskning visar att yogaträning är effektivast för positiv effekt på hjärnans kognitiva förmågor hos äldre individer.

En ny studie publicerad i European Review of Aging and Physical Activity presenterar att yogaträning kan förebygga demens och är mer effektivt än konditionsträning och styrketräning för positiv effekt på hjärnans kognitiva funktioner hos äldre individer.

Styrketräning och konditionsträning visade sig ha en relativt låg positiv effekt på de kognitiva förmågorna.

Å andra sidan hade Yoga en något högre (måttlig) positiv effekt på hjärnans kapacitet att bearbeta och lagra information. Dr. Peter Blomstrand, en av de ledande forskarna i studien, uttrycker sin förvåning:

"Det hade vi inte väntat oss! Vi trodde att konditionsträning skulle ha en större inverkan på kognition än Yoga. Om Yoga vore en tablett, skulle vi som läkare överväga att förskriva den till många.”

Även om skillnaden i effekt mellan träningstyperna inte är dramatisk, påpekar Dr. Peter Blomstrand att den är märkbar på kort sikt för individen. En 60-åring som praktiserar Yoga kan förvänta sig att uppleva en förbättring av uppmärksamhet och minne, medan den som joggar kanske inte upplever samma nivå av förbättring.

Forskarna går så långt som att föreslå att regelbunden yogaträning, idealiskt minst tre gånger i veckan, kan ha potential att förebygga vissa former av demens. En möjlig förklaring till yogaträningens positiva effekter på hjärnan är enligt forskarna den unika kombinationen av fysiska övningar och kontroll av andningen. Denna kombination påverkar nervsystemet och ger en lugnande effekt på blodtryck och puls. Detta i sin tur hjälper till att hantera och motverka stress, vilket förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner.

”Vi gläds alltid åt högkvalitativ forskning och stärkt evidens! Vår svenska metod för medicinsk yoga - MOSI är precis det Dr. Blomstrand refererar till likt en tablett. Den är standardiserad, evidensbaserad, säker, kostnadseffektiv och individanpassad. Vår förhoppning är att MOSI kan erbjudas till alla patienter”,

säger Pär Krutzén, VD på MediYoga Institutet.

För ytterligare information eller för att boka en intervju, vänligen kontakta: Pär Krutzén - VD MediYoga Institutet. Tel: 0768-954258 - email: par@mediyoga.se

Om MediYoga Institutet Sverige

MediYoga Institutet, som grundades 1997 i Sverige, har varit banbrytande inom området evidensbaserad yoga med en vision att tillhandahålla högkvalitativ, standardiserad och individanpassad yoga för integrering i sjukvårdssystemet. Genom sitt institutionella tillvägagångssätt har MediYoga Institutet tillsammans med akademin och hälso- och sjukvården utvecklat MOSI, som är en evidensbaserad yoga intervention.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Pär Krutzén

Presskontakt VD 0768-954258

Relaterat innehåll