Pressmeddelande -

Svensk yoga i fokus enligt C20 rekommendationer

Svenska MediYoga Institutet har under året varit bidragande aktör i C20-gruppen IHH:s (Integrativ Holistisk Hälsa) policyarbete.

Genom att förena vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet har MediYoga Institutet under 20 års tid utvecklat ett ramverk som utgör en evidensbaserad intervention i Medicinsk Yoga, kallad MOSI (MediYoga Of Sweden Intervention).

MOSI är den enda evidensbaserade yogainterventionen som är implementerad inom svensk hälso- och sjukvård på mer än 360 vårdenheter.

C20 presenterar i sina rekommendationer vikten av att integrera evidensbaserad yoga och mindfulness i det moderna hälsovårdssystemet. Mediyoga Institutet är pionjärer inom detta område och har sedan 1997 dedikerat sig åt att kombinera medicinsk forskning och holistisk praxis för att skapa en intervention som gynnar både vårdgivare och patienter på många nivåer.

”Sverige anses världsledande när det gäller integreringsarbetet och många länder är imponerade över den svenska modellen.” säger Pär Krutzén, VD på MediYoga Institutet.

Genom att erbjuda utbildningar för legitimerad vårdpersonal, medverka i forskningsstudier och utveckla digitala verktyg för hemträning, strävar MediYoga Institutet efter att skapa högkvalitativa och evidensbaserade lösningar för patienter. De har även identifierat behovet av att definiera terminologi och ramverk för mindfulness, yoga och meditation för att säkerställa att dessa verktygen levereras på ett enhetligt, säkert och vetenskapligt sätt till patienterna.

MediYoga Institutet är fast beslutna att fortsätta att stärka den vetenskapliga grunden för Medicinsk Yoga och Mindfulness tillsammans med akademin och hälso- och sjukvården.

”Vi är stolta över att vara en del av den växande rörelsen mot en holistisk och patientcentrerad vårdmodell, och vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med vårdsektorn för att leverera yoga och mindfulness från ett vetenskapligt perspektiv för att främja välbefinnande och hälsa för våra medborgare", säger Pär Krutzén, VD på MediYoga Institutet.

MediYoga Institutet välkomnar C20:s rekommendationer som dels är helt i linje med Institutets arbete och dessutom ett värdefullt steg framåt för att stärka integrationen av holistisk hälsa i hälsovårdssystemet generellt.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Pär Krutzén

Presskontakt VD 0768-954258

Relaterat innehåll