Pressmeddelande -

Svenska Mediyoga Institutet inbjudna till C20 för medverkan i utformandet av globala policy-rekommendationer till G20.

MediYoga Institutet är inbjudna till C20 - Integrated Holistic Health Working Group för att dela sin världsledande expertis inom implementering av yoga och mindfulness i hälso- och sjukvården. Internationellt anses Sverige vara ett föregångsland inom området genom den erfarenhet som erhållits sedan 1997 i samarbete mellan Mediyoga Institutet, akademin och hälso- och sjukvården.

MediYoga Institutet grundades i Sverige 1997 och är Skandinaviens ledande forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk och terapeutisk yoga. Institutets vision är ett hälsofrämjande, medvetet och hållbart samhälle genom implementering av evidensbaserad yoga inom hälso- och sjukvården. Institutets arbete utgår från ett vetenskapligt perspektiv och evidensbaserad praktik och har utvecklat yogainterventionen ”MediYoga-MOSI” som idag används av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på mer än 357 vårdenheter i Sverige.

Civil 20 (C20) är en officiell engagemangsgrupp inom Group of 20 (G20) som tillhandahåller en plattform för civilsamhälles-organisationer (CSOs) runt om i världen. Uppdraget är att forma policy-rekommendationer till alla världsledare i G20 under det årliga toppmötet i september. År 2023 är Indien värdland.

"Vi är både tacksamma och stolta över inbjudan att få samverka och bidra i C20 som en av de globala pionjärerna inom evidensbaserad yoga. Sverige är världsledande och många länder är imponerade över den svenska modellen. En av nyckelfaktorerna är att vi utbildar legitimerad vårdpersonal vilket tillsammans med forskning stärker kvalitet och säkerhet.”, säger institutets VD Pär Krutzén.

Medverkan i C20 markerar en kvalitativ samverkan på högsta internationella nivå där bland annat globala världsledare inom hälsa som t.ex. WHO:s sydost-asienchef Dr Poonam Khetrapal Singh och Indiens hälsominister Shri Narendra Modi leder arbetet.

Världen är i stort behov av holistiska verktyg som är säkra, effektiva, standardiserade och evidensbaserade. Genom att samverka globalt och lära goda exempel av varandra kan nya globala policys presenteras som stöd för ekonomiska, hälsofrämjande och hållbara beslut och åtgärder.

”Integrering av evidensbaserad yoga som en del av standardvård är helt i linje med WHO:s rekommendationer för integrativ holistisk hälsa. Vi har kommit en bra bit på vägen i Sverige men vi behöver öka medvetenheten även för svenska politiker och beslutsfattare”, säger institutets VD Pär Krutzén.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sociala frågor

Kontakter

Pär Krutzén

Presskontakt VD 0768-954258

Relaterat innehåll