Pressmeddelande -

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Medlingsinstitutet har utsett Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström att medla i arbetstvisten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundet har varslat om ett flertal stridsåtgärder i olika hamnar från den 23 januari.

Jan-Peter Duker är tidigare bland annat vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Anders Lindström är bland annat tidigare ordförande i Sjöfolksförbundet, chef för Sjöfartsverket och generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Kontakter

Bosse Andersson

Presskontakt Informationsansvarig 08-54529243