Inbjudan till telefonkonferens Q1 2008

Tid 16 Maj 2008 09:00 – 09:00

Plats Telefonkonferens, telefonnummer: +46 (0) 8 5052 0110

Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2008 offentliggörs fredagen den 16 maj, cirka klockan 8.00. En telefonkonferens hålls samma dag på svenska, klockan 9.00. Mekonomens VD och koncernchef Håkan Lundstedt kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt från 8.30 den 16 maj på www.mekonomen.se under Om Mekonomen/finansiella rapporter. För att delta i konferensen ring följande nummer: Telefonnummer: +46 (0) 8 5052 0110 Konferensen finns tillgänglig att lyssna på tom den 23 maj. Ring +46 8 5052 0333 kod 794697 För ytterligare information kontakta: Boel Sundvall, Kommunikationschef +46 8 4640090 Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971 Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. www.mekonomen.se

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00

Relaterat innehåll