Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006

Summa intäkter för perioden ökade med 8,5 procent till 549,8 (506,5) Mkr Rörelseresultatet ökade med 67,4 procent och uppgick till 38,0 (22,7) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 (4,5) procent Periodens resultat uppgick till 24,6 (15,3) Mkr Vinst per aktie efter full utspädning och split uppgick till 0,77 (0,46) kr Sammandrag av koncernens resultatutveckling Jan-mar 12 månader Helår 2006 2005 Apr - mar 2005 2004 Summa intäkter, Mkr 549,8 506,5 2 376,7 2 333,4 2 149,0 Rörelseresultat (EBIT), Mkr 38,0 22,7 184,8 169,5 168,3 Resultat efter finansiella poster, Mkr 35,8 21,0 176,9 162,1 161,7 Periodens resultat, Mkr 24,6 15,3 126,9 117,6 106,2 Rörelsemarginal, % 6,9 4,5 7,8 7,3 7,8 Vinst per aktie efter full utspädning, kr *) 0,77 0,46 4,11 3,61 3,18 *) Historiska data är omräknade för att få jämförbarhet efter en split på 2:1 2005-06-07. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. I denna rapport presenteras helårsresultatet 2004 endast enligt IFRS. I rapporten har förändringar gjorts i tabeller och nyckeltal jämfört med 2005. För segmenten har ”Intäkter” ersatts med ”Nettoomsättning (extern)”. Nyckeltalen ”Operativ marginal” och ”Bruttomarginal” beräknas numera utifrån ”Nettoomsättning (extern)”. Syftet med förändringarna är att göra alla nyckeltal i segmenten mer jämförbara. De nya definitionerna av nyckeltal presenteras i slutet av rapporten. Vidare har en del begrepp ändrat namn. ”Rörelsens intäkter” kallas numera ”Summa intäkter”, ”Rörelseresultatet” har fått en ändelse ”(EBIT)” osv. Historiska nyckeltal har i förekommande fall räknats om. Mekonomen Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja och erbjuder bilverkstäder samt enskilda bilägare ett brett sortiment av reservdelar och biltillbehör. Konkurrensfördelarna består av ett butiksnät av egna och samarbetande butiker med bred geografisk täckning, effektiv logistik och hög servicegrad. Frågor besvaras av; VD Owe Andersson, 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 owe.andersson@mekonomen.se VVD Börje Bengtsson, 08-464 00 47, mobil 070-828 49 87 borje.bengtsson@mekonomen.se

Ämnen


Mekonomen gör billivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bilservicekedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Tillsammans med MECA och Sørensen og Balchen är vi en del av Mekonomen Group.

Presskontakt

Sofia Willuhn

Presskontakt Sortiment- och marknadschef Mekonomen Sverige +46 (0) 8 464 00 00
Madeleine Westerling

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Mekonomen gör billivet enklare

Mekonomen är Sveriges ledande bilverkstadskedja med ett rikstäckande butiks- och verkstadsnät. Vi erbjuder ett brett utbud av prisvärda tjänster och produkter för konsumenter och företag.
Lite snack, mycket verkstad.

Mekonomen
Box 195 42
113 65 Stockholm
Sverige