Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2007

• Intäkterna för det första kvartalet ökade med 10,2 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 605,9 (549,8) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 40,1 procent och uppgick till 53,3 (38,0) MSEK. • Rörelsemarginalen ökade till 8,8 (6,9) procent. • Resultat efter finansnetto ökade med 70,9 procent och uppgick till 61,2 (35,8) MSEK. I resultatet efter finansiella poster ingår positiva valutaeffekter om totalt 10,3 (0,5) MSEK. • Resultat efter skatt ökade med 77,6 procent och uppgick till 43,7 (24,6) MSEK. • Resultat per aktie ökade med 74,0 procent och uppgick till 1,34 (0,77) SEK. • Mekonomen har ingått avtal om avyttring av koncernens fastighetsbestånd. Köpeskilling uppgår till 529 MSEK och preliminärt realisationsresultat efter skatt till 131 MSEK. För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 10 eller Bo Rutberg, tf CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 16 Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971 Box 6077 141 06 Kungens Kurva Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. www.mekonomen.se

Ämnen

  • Detaljhandel

Mekonomen gör billivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen är en del av koncernen Meko AB (tidigare Mekonomen Group), Nordens ledande bilservicekedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder.

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00