Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2010

STARKT FÖRSTA KVARTAL – RESULTATET EFTER FINANSIELLA POSTER ÖKADE MED 67 PROCENT

• Intäkterna ökade med 8 procent till 803 (744) MSEK.

• Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 90 (57) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11 (8) procent.

• Resultatet efter finansiella poster ökade med 67 procent till 91 (54) MSEK.

• Resultatet efter skatt ökade med 70 procent till 67 (39) MSEK.

• Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 2,08 (1,20) SEK.

• Mekonomen Direkt lanserades i Danmark och Norge.

• Mekonomen utsågs till ”Årets butikskedja” av Svensk Handel och tidningen Dagens Handel på
Retail Awards 2010.

• Stark tillväxt i Sverige och Norge med 13 respektive 14 procents ökning jämfört med föregående år.


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk¬samhet, mer än 200 butiker och mer än 1000 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.

Ämnen

  • Detaljhandel

Mekonomen gör billivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen är en del av koncernen Meko AB (tidigare Mekonomen Group), Nordens ledande bilservicekedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder.

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00