Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT januari – september 2004

Ytterligare ett starkt kvartal - rörelsemarginal på 11,7 procent • Rörelsens intäkter för perioden ökade med 14,7 procent till 1 609,7 (1 403,1) Mkr • Rörelseresultatet ökade med 7,8 procent till 151,4 (140,4) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 (10,0) procent • Periodens resultat uppgick till 91,8 (78,3) Mkr • Vinst per aktie uppgick till 5,97 (5,16) kr För ytterligare information, se mekonomen.se Frågor besvaras av; VD Owe Andersson,08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 owe.andersson@mekonomen.se VVD Börje Bengtsson, 08-464 00 47, mobil 070-828 49 87 borje.bengtsson@mekonomen.se CFO Jan Nilstadius, 08-464 00 20, mobil 070-300 50 20 jan.nilstadius@mekonomen.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00