Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2008

1 juli - 30 september

 • Intäkterna ökade med 5 procent till 658 (626) MSEK. Med hänsyn tagen till såväl valutaeffekter som fler antal vardagar under kvartalet ökade intäkterna med 3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 79 (78) MSEK och rörelsemarginalen till 12 (12) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 81 (215) MSEK. Resultatet efter finansiella poster föregående år inkluderar resultateffekten från försäljningen av koncernens fastighetsbestånd om 133 MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 58 (187) MSEK och resultatet per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 1,79 (5,94) SEK. Justerat för fastighetsaffären uppgick resultatet efter skatt till 56 MSEK föregående år.
 • Ett nytt butikskoncept lanserades. Projektet beräknas belasta rörelseresultatet med 14 MSEK per kvartal från och med fjärde kvartalet 2008 till och med 2009. Positiv resultateffekt förväntas från 2010, med två års återbetalning.
 • 1 januari - 30 september
 • Intäkterna ökade med 5 procent till 1 999 (1 897) MSEK. Med hänsyn tagen till valutaeffekter och antal vardagar ökade intäkterna med 4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 205 (207) MSEK och rörelsemarginalen till 10 (11) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 212 (350) MSEK. Justerat för fastighetsaffären uppgick resultatet efter finansiella poster till 217 MSEK föregående år.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 153 (283) MSEK. Justerat för fastighetsaffären uppgick resultatet till 152 MSEK föregående år.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 4,71 (8,90) SEK.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Boel Sundvall, Kommunikationschef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen vill göra BilLivet enklare, genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, cirka 200 butiker och mer än 1000 verkstäder under varumärket Mekonomen.
www.mekonomen.se

Ämnen

 • Detaljhandel

Mekonomen gör billivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen är en del av koncernen Meko AB (tidigare Mekonomen Group), Nordens ledande bilservicekedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder.

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00