Gå direkt till innehåll
Intelligensens dag firas med anledning av att Mensa grundades 1 oktober 1946 i England.
Intelligensens dag firas med anledning av att Mensa grundades 1 oktober 1946 i England.

Nyhet -

75-årsjubilerande Mensa firar Intelligensens dag 1 oktober

Intelligensens dag firas i flera länder den 1 oktober varje år. Dagen ska lyfta fram intelligens och den tankediversitet som intelligens tillför vårt samhälle.

Intelligensens dag firas med anledning av att Mensa grundades 1 oktober 1946 i England. Föreningen firar sålunda 75 år i år. Mensa är en politiskt och religiöst obunden ideell rundabordsförening som finns i fler än 100 länder.

”Vi på Mensa är såklart extra glada att kunna lyfta fram intelligensens dag. Vi arbetar både för att ge våra medlemmar en givande miljö att utbyta tankar och idéer i, men samtidigt vill vi även lyfta den allmänna bilden av föreningen,” säger Vendela Normark Granetoft, ordförande för Mensa Sverige.

”Tankediversitet är något som nämns allt oftare, och att få en bättre förståelse för vad hög intelligens innebär och hur högintelligenta personer kan bidra till sin omgivning är viktigt, inte bara för våra medlemmar utan även för samhället i stort,” fortsätter Vendela.

Föreningens grundstadgar är desamma över hela världen, och består av tre huvudsyften;

  • Identifiera och främja mänsklig intelligens så att denna kan komma mänskligheten till godo
  • Uppmuntra forskning rörande intelligensens natur, karakteristika och användning
  • Skapa intellektuellt och socialt stimulerande miljöer för sina medlemmar

Föreningen agerar inom ramen för dessa genom att erbjuda intelligenstestning och med hjälp av Mensa Gifted Children Program (GCP). Mensa GCP är ett viktigt ben i föreningen och stöttar skolor, föräldrar och elever med information kring hög intelligens och särskilt begåvade elever.

Vidare lyfter bland annat Nordic Mensa Foundation och Mensa Research Journal forskning kring intelligens, och nätverket kring medlemmarna stärks bland annat av sociala träffar, forum, föreläsningar och medlemstidningen Legatus Mensane.

Platsar du in i Mensa?
I och med folkhälsomyndigheternas restriktionslättnader har även Mensas testtillfällen kommit igång. Testtillfällen är bevakade test som görs under satt tid i en klassrumsuppsättning. Testresultat över 131 ger möjlighet till medlemskap i föreningen. I oktober kan du testa dig i Helsingborg, Norrköping, Stockholm, Växjö , Malmö, Örnsköldsvik, Karlstad och Hässleholm. Tillgängliga testtillfällen finns listade på Mensa Sveriges hemsida https://mensa.se/testtillfallen/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Karin W Tikkanen

Karin W Tikkanen

Presskontakt Talesperson Mensa Sverige 0736-172791
Markku Reinikainen

Markku Reinikainen

Presskontakt PR-ansvarig Mensa Sverige 0730-776666

Mensa är en förening för dem med uppmätt intelligens som motsvarar de övre 2% av befolkningen.

Mensa är en förening för dem med uppmätt intelligens som motsvarar de övre 2% av befolkningen. Mensas syfte är att skapa intellektuellt och socialt stimulerande sammanhang för sina medlemmar, uppmuntra spridandet av kunskap om intelligens samt att underlätta för intelligens att komma alla människor till godo. Mensas närmare 150 000 medlemmar finns i fler än 100 länder världen över, varav 7 500 i Mensa Sverige.

Inom Mensa Sverige finns även Gifted Children Program (GCP). Mensa GCP arbetar för att öka förståelsen i samhället för särskild begåvning och hur det kan yttra sig.

För mer information besök: www.mensa.se

Mensa Sverige
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26
120 30 Stockholm