Pressmeddelande -

Stress och Arbete


Vi människor påverkas både positivt och negativt av den information som media ger oss om det som händer just nu på arbetsmarknaden. Det påverkar oss och vårt beteende och vår närvaro på arbetet .Om vi då sätter likhetstecken mellan närvaro med att vi infinner oss på arbetet.

Det är nämligen lite det som jag jobbar och försöker att påverka .Många går iväg till sina jobb och är så stressade och egentligen så presterar de inte alls något nämnvärt, men de är ju mycket riktigt där och alltså ingår de i den statistik som visar att antalet medarbetare procentuellt som ska vara med och producera är större än vad utfallet och vinsten ger sken av..

Oron som medarbetarna känner över att vara i farozonen och behöva bli avvecklade gör att flertalet bevakar sin ställning på jobbet, gäller att höra allt som sägs så jag inte missar viktig information som berör mig och mitt jobb.

Vad är ekonomi för företagen? Hur kan man som företag öka fokuseringen på själva arbetsuppgifterna? Vilka signaler sänder det till organisationen om vi tar in en konsult?

De företag, oavsett storlek på antalet anställda, har alla funnit att en extern konsult som i mitt fall, arbetar aktivt med en grupp personer, når snabbare resultat och för ut en positiv anda i organisationen.

Alla företag och deras anställda behöver lite hjälp ibland med att hantera sin stressade tillvaro och få stresshanteringshjälp.

Fia Ensgård

Mentress AB

Mentorskap och stresshantering

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm