Gå direkt till innehåll
Centralsystem för skärvätskerening och spånhantering

Nyhet -

Centralsystem för skärvätskerening och spånhantering

Mercatus har fått förtroendet att leverera ett centralt system för skärvätskerening och spånhantering till en kund inom automotive-sektorn. Leveransen är planerad till slutet av året och uppstart kommer ske succesivt allt eftersom bearbetningsmaskinerna levereras och installeras.

Leveransen innefattar ett centralt system för skärvätskerening, en brikettpress för spånhantering som är direkt ansluten till skärvätskesystemet och maskinkomponenter så som spåntransportörer med pumpstation och tryckstegringsstationer.

Tryckstegringsstation och spåntransportör med pumpstation.

Systemet är uppbyggt så att all skärvätska och spånor från de tolv bearbetningsmaskinerna pumpas till det centrala systemet för hantering. Vilket innebär att ingen handpåläggning kommer behöva ske vid bearbetningsmaskinerna.
I det centrala systemet sker allt helt automatiserat, fritt från förbrukningsmaterial och på ett energieffektivt sätt.
Skärvätskan renas och tempereras, spånorna separeras och briketteras.

Är du också intresserad av att förenkla och effektivisera er skärvätskerening eller spånhantering - Välkommen att kontakta Mercatus för dialog hur vi kan hjälpa er.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Eva Henrysson

Eva Henrysson

Presskontakt Marknadsföring och ekonomi 0492-17104

Ledande inom spånhantering, skär- och processvattenrening

Med de två produktgrenarna spånhantering/skärvätskerening för metallbearbetande och tillverkande industri och processvätskerening med membranteknik, indunstare och jonbytare för både industri, värme- och vattenreningsverk har vi en unik bredd i kompetens och erfarenhet. Från små mobila anläggningar till kompletta system för att sluta en hel process.

Mercatus Engineering AB

Hultsfredsvägen 33
59840 Vimmerby
Sweden